Úvod

SVETOVÝ DEŇ CHUDOBNÝCH

nedeľa 18. novembra 2018

Pri príležitosti Svetového dňa chudobných sa naša farnosť zapojí do zbierky Boja proti hladu. Prispieť môžete zakúpením perníkové srdiečka, ktoré budú naši birmovanci ponúkať po sv. omšiach v nedeľu 18. novembra 2018. Pápež František, ktorý vyhlásil Svetový deň chudobných, nás pozýva nachádzať Krista v chudobnom človekovi.


TRNAVSKÁ NOVÉNA 2018


ADVENTNÝ PÚTNICKÝ ZÁJAZD

DO KRAKOWA


PRIPOMENIEME SI VÝZNAMNÉ VÝROČIE.

Pred 100 rokmi skončila prvá svetová vojna.

V nedeľu 11. novembra 2018 si v Horných Štitároch a Urminciach pripomenieme pri bohoslužbách výročie ukončenia prvej svetovej vojny a modlitbou si spomenieme na padlých vojakov z našich obcí.


MODLITBOU POMÁHAME ZOSNULÝMVeriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Potrebné je vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.


Pobožnosť na Spomienku na všetkých verných zosnulých


85. VÝROČIE POSVIACKY FARSKÉHO KOSTOLA

V pondelok 22. októbra 2018 sme si ďakovnou sv. omšou pripomenuli 85. výročie posviacky farského kostola sv. Michala Archanjela v Urminciach.


MISIJNÁ NEDEĽA
21.10.2018

Misijná nedeľa je známa aj ako Svetový deň misií a je dňom modlitieb za šírenie evanjelia a zároveň aj dňom solidarity s našimi bratmi a sestrami v misiách, ktorí žijú v materiálnej núdzi.Na Slovensku sme sa v tento deň modlili a finančne podporili misie v Etiópii.

Za každý Váš milodar na misie, úprimné Pán Boh zaplať.


PÚŤ DO SVÄTEJ ZEME

Betlehem – Hora Karmel 30.7.2018

Krásne dva týždne prežila skupinka našich farníkov v krajine nášho Pána Ježiša Krista – vo Sv. zemi. Púť spojenú s pobytom pri Mŕtvom mori absolvovali spolu s ďalšími veriacimi z rôznych častí západného a východného Slovenska.