Úvod

Hodová slávnosť v Urminciach

nedeľa 26. septembra 2021

Pri príležitosti sviatku sv. Michala Archanjela, patróna farského kostola, sa v Urminciach v nedeľu 26. septembra 2021 koná farská hodová slávnosť. Srdečne Vás pozývame na slávnostnú sv. omšu, ktorá začína vo farskom chráme sv. Michala Archanjela o 10.30 hod.


Aktuálne epidemiologické opatrenia

Od pondelka 13. septembra 2021 je okres Topoľčany na základe covid-automatu zaradený do oranžovej farby ostražitosti. Pre variant „základ„(bez rozdeľovania ľudí) platí na bohoslužbách obmedzenie: povolený je počet 25 % miest na sedenie.

Každý účastník bohoslužby sa pri vstupe do kostola bude musieť písomne zaevidovať, čiže musí na priložený papier napísať svoje meno, priezvisko a telefónne číslo. Z každej omše tieto menné zoznamy musíme 2 týždne archivovať.

V interiéri je povinné rúško, pri vstupe si veriaci dezinfikujú ruky, dodržiavajú odstupy min. 2 m.


25. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

https://www.farnosturmince.sk/oznamy-farske/

https://www.farnosturmince.sk/bohosluzby/


Modlitba pápeža Františka k sv. Jozefovi

Pápež František sa už štyri desiatky rokov každý deň po ranných chválach modlí k sv. Jozefovi modlitbu prevzatú z francúzskej modlitebnej knihy Kongregácie rehoľníčok Ježiša a Márie z 19. storočia. Ide o modlitbu, ktorá „vyjadruje nábožnosť a dôveru“ voči sv. Jozefovi, ale aj „určitú výzvu“.

Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné, príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí.

Vezmi pod svoju ochranu situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie.

Môj milovaný Otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba.

Nech sa nepovie, že som ťa vzýval márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen