Úvod

Požehnané pôstne obdobie

„Pôstne obdobie je časom na to, aby sme sa oslobodili od ilúzie žiť naháňajúc sa za prachom. Pôst znamená znovuobjaviť to, že sme stvorení pre oheň, ktorý stále horí, nie pre popol, ktorý rýchlo vyhasne; pre Boha, nie pre svet; pre večnosť Neba, nie pre klamstvo zeme; pre slobodu synov, nie pre otroctvo vecí.“

pápež František


24 hodín pre Pána v našom dekanáte


Pobožnosť krížovej cesty

každý piatok 1/2 hod. pred sv. omšou vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v Urminciach.

Krížová cesta je prejavom zbožnosti, ktorá pochádza z františkánskej tradície. Nie každý kresťan mohol putovať do Svätej zeme, preto františkáni umožnili ľuďom aspoň v myšlienkach prejsť miestami spojenými s utrpením nášho Pána. Do kostolov umiestňovali obrazy znázorňujúce krížovú cestu. Tak sa postupne sformovalo 14 zastavení krížovej cesty, ktorá má dávať ľuďom odvahu a vnútornú silu víťaziť nad slabosťami a utrpením, ktorému sa na svojej životnej púti nemôžu vyhnúť.


25. marec

Až vtedy, keď objavíš hodnotu vlastného života,dokážeš oceniť aj hodnotu života druhých“