Úvod

PRAJEME VÁM KRÁSNE A POŽEHNANÉ ADVENTNÉ OBDOBIE Advent nie je časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým duchovný obsah. Vyzýva nás k stretnutiu s Kristom v našom každodennom živote a pripravuje nás na jeho slávny druhý príchod.


ADVENT S DEŤMI

námet na prežívanie adventného obdobia

Adventný misijný kalendár


Duchovná obnova v našej farnosti


Stretnutie rodín Združenia zázračnej medaily

V utorok 27. novembra 2018 sa konalo vo farskom kostole sv. Michala Archanjela stretnutie rodín Združenia Zázračnej medaily, ktoré v našej farnosti pôsobí od roku 2016. Práve 27. novembra slávime sviatok Zjavenia Nepoškvrnenej Panny Zázračnej medaily, ktorý zaviedol v roku 1894 pápež Lev XIII. Pri tejto príležitosti sa v našej farnosti uskutočnilo modlitbové stretnutie členov ZZM. Prítomní veriaci sa najskôr pomodlili posv. ruženec, potom nasledovala sv. omša a nakoniec sme si spoločne pozreli video prezentáciu o sv. Kataríne Labouré. Na stretnutí sa osobne zúčastnila aj ctihodná sestra Zdislava.


Koncert speváckeho zboru GIHON

Sv. Cecília

Srdečne Vás pozývame na koncert speváckeho zboru Gihon z Topoľčian, ktorý sa uskutoční v piatok 30. novembra 2018 o 17.45 hod. vo farskom kostole sv. Michala Archanjela.


SVETOVÝ DEŇ CHUDOBNÝCH

nedeľa 18. novembra 2018

Pri príležitosti Svetového dňa chudobných sa naša farnosť zapojila do zbierky Boja proti hladu. Perníkové srdiečka rozdávali naši birmovanci po sv. omšiach v nedeľu 18. novembra 2018. Pápež František, ktorý vyhlásil Svetový deň chudobných, nás pozýva nachádzať Krista v chudobnom človekovi.


PRIPOMENULI SME SI VÝZNAMNÉ VÝROČIE.

Pred 100 rokmi skončila prvá svetová vojna.

V nedeľu 11. novembra 2018 sme si v Horných Štitároch a v Urminciach pripomenuli pri bohoslužbách výročie ukončenia prvej svetovej vojny a v modlitbe sme pamätali na padlých vojakov z našich obcí.


85. VÝROČIE POSVIACKY FARSKÉHO KOSTOLA

V pondelok 22. októbra 2018 sme si ďakovnou sv. omšou pripomenuli 85. výročie posviacky farského kostola sv. Michala Archanjela v Urminciach.


PÚŤ DO SVÄTEJ ZEME

Betlehem – Hora Karmel 30.7.2018

Krásne dva týždne prežila skupinka našich farníkov v krajine nášho Pána Ježiša Krista – vo Sv. zemi. Púť spojenú s pobytom pri Mŕtvom mori absolvovali spolu s ďalšími veriacimi z rôznych častí západného a východného Slovenska.