Úvod

Nedeľné farské oznamy

Srdečne Vás pozdravujem, milí farníci!

Ďakujem, že sledujete našu stránku, kde uverejňujem aktuálne oznamy zo života našej farnosti. Prosím, prečítajte si pozorne aj nové farské oznamy (klikni na https://www.farnosturmince.sk/oznamy-farske/).

Všetkým Vám prajem pokojnú nedeľu a vyprosujem Vám Božie požehnanie. Dávajte na seba pozor, buďte opatrní a trpezliví. Dúfam, že sa čoskoro opäť uvidíme v našom chráme.


Krátke duchovné zamyslenie na dnešnú nedeľu

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

Ježiš vedie rozhovory s rôznymi židovskými náboženskými skupinami. Práve umlčal saducejov,  a farizej, expert na zákon, ho podrobí ďalšej skúške otázkou o hlavnom prikázaní. Ako dobrý rabín Ježiš odpovedá odvolaním sa na Zákon. Odvoláva sa na Šema Israel, prikázanie par excellence týkajúce sa lásky k Bohu: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou“ (Dt 6,5) . Ježiš však súčasne cituje ďalšie prikázanie prevzaté z Tóry: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého“ (Lev 19,18). „Druhé je podobné tomu prvému,“ povie Ježiš. Obe prikázania tak kladie na rovnakú úroveň.

Pre Ježiša je podstatná dvojitá dimenzia lásky, vertikálna dimenzia zameraná na Boha a horizontálna dimenzia zameraná na bratov. Obidve nielenže nesúťažia, ale idú ruka v ruke. Okrem toho Ježiš pri mnohých príležitostiach predstavuje, ako sa láska k Bohu prejavuje a konkretizuje v láske k blížnemu: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25,40). Sv. Terézia od Ježiša, ktorej sviatok sme nedávno slávili, nám zanecháva tento odkaz: „Najlepším spôsobom, ako zistiť, či máme Božiu lásku, je zistiť, či milujeme svojich bratov.“ Ježiš v dnešnom evanjeliu opäť predstavuje revolúciu v židovskej teológii, ale aj v našom kresťanskom živote.


AKTUÁLNY OZNAM PRE FARNÍKOV

Drahí farníci,

vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania, od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020 sa nebudú sláviť verejné sv. omše.

Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.

O všetkých zmenách Vás budem informovať na našej stránke. Pozorne ju prosím sledujte!


Pre pandémiu bude možné získať „dušičkové“ odpustky celý november

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.
Dekrét s podpismi hlavného penitenciára kardinála Maura Piacenzu a regensa Mons. Krzysztofa Nykiela hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.
Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.


Výročie posviacky farského kostola

Vo štvrtok 22. októbra 2020 sme si pripomenuli 87. výročie posviacky farského kostola sv. Michala Archanjela v Urminciach.


Oznam pre rodičov

Milí rodičia, vzhľadom na súčasnú situáciu a následné obmedzenia sa od 1. 10. 2020 opäť prerušil náš osobný kontakt prostredníctvom bohoslužieb v chráme. Preto Vás prosím, aby ste sa v tomto čase doma venovali deťom aj po duchovnej stránke. Ak je to možné, pozerajte s deťmi sv. omšu najmä v nedeľu cez TV alebo internet (Prečítajte si článok Ako pozerať doma prenos sv. omše?). Na každú nedeľu Vám tiež pripravím katechézku s úlohami pre deti (klikni na https://www.farnosturmince.sk/katechezy/).

Ďakujem všetkým rodičom za trpezlivosť, pochopenie, vzájomnú pomoc i spoluprácu pri duchovnej formácii vašich detí.


Sväté omše v TV


Ako pozerať doma prenos svätej omše?

V čase obmedzenia verejných svätých omší je možné si ich nahradiť aspoň sledovaním priameho prenosu cez niektoré z médií.

Počas svätého prijímania v priamom prenose je dôležité si urobiť duchovné sväté prijímanie, čo znamená vzbudenie si osobnej vrúcnej túžby prijať Ježiša, túžby prijať ho do hĺbky vlastného srdca.

Pri účasti na svätej omši prostredníctvom priameho prenosu je dôležité mať na pamäti toto:

  • hoci väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu niekedy aj v rôznych uvoľnených oddychových polohách, pri sledovaní svätej omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista;
  • svoju snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby;
  • počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov.

Toto všetko sú, isteže, vonkajšie prejavy, ale ony aj vyjadrujú základný postoj srdca, ktorý je kľúčový. Má totiž vyjadrovať lásku k Ježišovi Kristovi.


DUCHOVNÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Odporúča sa tým, ktorí z akejkoľvek príčiny nemôžu prijať Eucharistiu, aby si vzbudili dokonalú ľútosť nad hriechmi, úmysel a mohli tak „duchovne“ prijímať. Mnohí svätci z vlastnej skúsenosti dosvedčujú význam duchovného svätého prijímania. Veľký ctiteľ Eucharistie svätý Tomáš Akvinský hovorí, že duchovné sväté prijímanie je „vrúcnou túžbou prijať Ježiša a spojiť sa s ním, ako keby sme ho skutočne prijímali“.

Môj Ježišu,

verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný.

Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko.

Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť.

Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne

so svojou milosťou do môjho srdca.

Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou.

Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.