Úvod

Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí

Ozvali sa mi rodičia, ktorí sa pýtajú na slávnosť Prvého sv. prijímania v našej farnosti. Pochopiteľne sú znepokojení a neistí. V tejto situácii je ešte predčasné niečo plánovať. Vôbec nevieme, čo nás ešte čaká, tápeme ohľadne vývoja epidémie. Sami vidíte ako musíme sláviť Veľkú noc – najvýznamnejší kresťanský sviatok. Nedá sa nič iné robiť. Sviatok Veľkej noci sa nedá totiž liturgicky preložiť, preto musíme Veľkú noc sláviť aj bez verejných sv. omší. Ostatné slávnosti, ktoré budú nasledovať ako je napr. birmovka alebo prvé sv. prijímanie, sa môžu a pravdepodobne aj budú prekladať. V zásade platí, že ak trvá mimoriadna situácia, plánované slávnosti sa odkladajú na neurčitý termín. Či to bude v máji, v júni alebo inokedy, to sa v tejto chvíli nedá povedať. Ale ak pominie pandémia, čo je prvoradé, potom si spoločne dohodneme termín slávnosti v súlade s liturgickými smernicami. Prosím rodičov o trpezlivosť, ale myslím, že to všetci dobre chápu.

Zatiaľ sa môžete deťom venovať v rámci prípravy. Ja som pripravil pre Vás nejaké materiály na našej web stránke pre deti aj pre Vás. Niečo je uverejnené aj na stránke ZŠ Urmince. Čo je teraz v rámci prípravy dôležité:

 1. Aby ste doma, najmä v nedeľu, sledovali spoločne s deťmi sv. omšu z TV (je na výber kedy, či dopoludnia alebo na večer, je viac možností). Prečítajte si k tomu článok Ako pozerať doma prenos sv. omše?
 2. Pripravil som Vám na každú nedeľu malú katechézku s úlohami pre deti (klikni na https://www.farnosturmince.sk/katechezy/).
 3. Na farskej web stránke v sekcii https://www.farnosturmince.sk/prve-sv-prijimanie-priprava/ som tiež pripravil a zverejnil Otázky pre žiakov 3. ročníka, schému sv. spovede aj spytovanie svedomia (v PDF). Môžete si s deťmi opakovať učivo prípadne im vysvetliť otázky, ktoré nestihli prebrať v škole. Nakoniec sa deti pripravia na sv. spoveď.
 4. Spolu v rodine sa každý deň tiež pomodlite modlitbu za ukončenie epidémie. Modlitby sú uverejnené na web stránke (Modlitby v čase epidémie).
 5. Deti nech doma poslúchajú, pomáhajú rodičom, nezabúdajú na modlitbu a každý deň si niečo zopakujte z Náboženskej výchovy.

Všetkých rodičov i deti srdečne pozdravujem, prajem Vám požehnané a pokojné veľkonočné sviatky a verím, že sa čoskoro opäť uvidíme v našom kostolíku!


FARSKÉ OZNAMY – Kvetná alebo Palmová nedeľa

od 6. apríla do 12. apríla 2020

 URMINCE, HORNÉ ŠTITÁRE A HAJNÁ NOVÁ VES

Drahí farníci, srdečne Vás všetkých opäť prostredníctvom našej webovej stránky pozdravujem. Nasledujúce farské oznamy Vás informujú, ako sa bude sláviť Veľká noc 2020:

 • Liturgické slávenia Veľkej noci sa uskutočnia bez verejnosti. Veriaci majú byť len oboznámení o čase, kedy sa sv. omše a obrady budú konať vo farskom kostole, aby sa mohli vo svojich domácnostiach duchovne spojiť v modlitbe.
 • Liturgický kalendár nám pripomína: dnešná nedeľa – 5. apríla – je Nedeľou utrpenia Pána a má prívlastok Kvetná (Palmová) nedeľa. Pripomíname si slávnostný vstup Ježiša do Jeruzalema. Touto nedeľou začína Veľký týždeň, počas ktorého slávime tajomstvá spásy uskutočnené v posledných dňoch života nášho Pána. Vyvrcholením Veľkého týždňa je veľkonočné Trojdnie, ktoré začína večernou sv. omšou vo štvrtok Pánovej večere a pokračuje na Veľký piatok slávením utrpenia a smrti nášho Pána. Po Bielej sobote, kedy Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe, nasleduje veľkonočná vigília, ktorá pripomína svätú noc, kedy Pán vstal z mŕtvych. Nedeľa – 12. apríla – je Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania – Veľkonočná nedeľa, ktorú tiež nazývame: Kráľovná alebo Matka všetkých nedelí.
 • Na Kvetnú nedeľu bude sv. omša vo farskom kostole o 10.00 hod. Pri tejto príležitosti požehnám vo farskom kostole baburiatka.
 • Na Zelený štvrtok bude sv. omša na Pamiatku Pánovej poslednej večere o 18.30 hod. vo farskom kostole.
 • Na Veľký piatok sa neslávi sv. omša, konajú sa len obrady, ktoré v našom farskom kostole začnú o 15.00 hod. V piatok zachovávame prísny pôst a zdržujeme sa mäsitých pokrmov.
 • Na Bielu sobotu o 19.00 začne vo farskom kostole Veľkonočná vigília.
 • Na Veľkonočnú nedeľu bude sv. omša vo farskom kostole o 10.00 hod.
 • Prosím veriacich, aby sa vo svojich domácnostiach v týchto časoch duchovne spojili v modlitbe a v hlbokej viere tak prežili kresťanskú Veľkú noc.
 • Vrelo odporúčam pravidelne sledovať sv. omše cez TV alebo internet. Rozpis sv. omší bude k dispozícii na našej internetovej stránke. Prečítajte si k tomu aj krátky článok Ako sledovať sv. omšu z TV.
 • Veľkonočné jedlo si požehnáte sami doma na Veľkú noc. Obrad bude uverejnený na našej internetovej stránke.
 • Pokiaľ potrebujete nejakú radu, povzbudenie alebo usmernenie, môžete ma kontaktovať kedykoľvek telefonicky, mailom pripadne napísať SMS-ku.
 • Naplánované úmysly sv. omší sú presunuté (vzhľadom na situáciu pravdepodobne až na II. polrok).
 • Ak niekto chce obetovať sv. omšu na svoj úmysel v tomto týždni a byť len duchovne spojený, môžete mi nahlásiť úmysel telefonicky alebo mailom. Po nahlásení umyslu Vás tiež informujem, kedy budem sv. omšu sláviť (deň aj čas), aby ste sa vedeli duchovne pripojiť k modlitbe.
 • Predsieň farského kostola je otvorená počas dňa (8.00 – 18.00) k privátnej krátkej modlitbe a adorácii. Do predsiene vstupujte individuálne a s rúškom. Zotrvať v modlitbe môžete aj pri Lurdskej jaskynke vedľa kostola. Seniorom sa však veľmi odporúča zdržovať sa a modliť sa doma.
 • Do vašej pozornosti dávam aj modlitbu Krížovej cesty, ktorú sa môžete individuálne alebo aj a spoločne v rodine pomodliť.
 • Odporúčam tiež sledovať pravidelne našu webovú stránku, kde sa snažím každý deň aktualizovať informácie, správy,  ale aj uverejňovať príspevky na zamyslenie.
 • Prečítajte si tiež aktualizované Pastoračné usmernenia pre našu farnosť.
 • Našich žiakov prosím, aby si v rámci domáceho samoštúdia zopakovali niečo aj z náboženskej výchovy, nezabúdali na každodennú modlitbu, pomáhali doma rodičom i súrodencom a sledovali, najmä v nedeľu, spoločne s dospelými sv. omšu z TV alebo internetu. Pripravil som pre Vás tretí vedomostný minitest na opakovanie. Skontrolujte si tiež správne odpovede z predchádzajúceho týždňa – klikni na https://www.farnosturmince.sk/birmovanci/
 • Prosím tiež rodičov prvoprijímajúcich detí, aby sa podľa svojich možností venovali deťom v rámci duchovnej i vedomostnej prípravy. Tiež pozerajte s deťmi aj priame prenosy sv. omší, najmä počas veľkonočného Trojdnia. Prípadne si s nimi prečítajte a zopakujte nedeľné evanjelium (viď. príloha  – klikni na https://www.farnosturmince.sk/katechezy/)
 • Ak máte v susedstve starších ľudí, ktorí sú sami a nemajú príbuzných, buďte im podľa svojich možností nápomocní.
 • Blahoželám všetkým, ktorí máte meniny a narodeniny. Vyprosujem Vám Božie požehnanie a pevné zdravie.

Všetkých Vás srdečne pozdravujem, žehnám a prajem pokojnú nedeľu a požehnaný celý Veľký týždeň.


PRÍHOVOR PÁPEŽA FRANTIŠKA NA ZAČIATKU VEĽKÉHO TÝŽDŇA

Pred vstupom do Veľkého týždňa sa Svätý Otec František v piatok večer 3. apríla prihovoril v päťminútovom videoposolstve. Po slovách útechy a povzbudenia v mimoriadne náročnej situácii pandémie v ňom pápež pozýva načerpať vieru a nádej pri slávení posvätných dní.

Drahí priatelia, dobrý večer!

V tento večer mám možnosť vstúpiť do vašich domovov iným spôsobom než zvyčajne. Ak mi dovolíte, chcel by som sa s vami porozprávať na nejakú chvíľu, v tomto čase ťažkostí a utrpenia. Predstavujem si vás vo vašich rodinách, ako prežívate neobvyklý život, aby ste sa vyhli nákaze. Myslím na živosť detí a mládeže, ktorí nemôžu vychádzať, navštevovať školu, žiť ich život.

Mám v srdci všetky rodiny, zvlášť tie, ktoré majú niekoho zo svojich drahých chorého, alebo sú v žiali nad stratou blízkych či už pre koronavírus, alebo iné príčiny. V týchto dňoch myslím často na ľudí osamelých, pre ktorých je ťažké vyrovnať sa s týmito chvíľami. Predovšetkým myslím na starých ľudí, ktorí sú mi tak drahí.

Nezabúdam na nikoho z tých, čo sú chorí na koronavírus a hospitalizovaní v nemocniciach. Som si vedomý šľachetnosti tých, ktorí sa pri tejto pandémii vystavujú ohrozeniu pre opateru chorých alebo zabezpečenie základných služieb spoločnosti. Koľkí hrdinovia, dennodenne, v každej hodine!

Pamätám aj na mnohých, čo sú v tiesnivých ekonomických podmienkach a majú obavy o prácu a o budúcnosť. Moja myseľ mieri aj k odsúdeným vo väzniciach, ku ktorých bolesti sa pridáva aj strach z epidémie, o seba samých i o svojich drahých; myslím na bezdomovcov, ktorí nemajú domov, ktorý by ich chránil.

Je to náročná chvíľa pre všetkých. Pre mnohých extrémne náročná. Pápež to tiež vie, a týmito slovami chce všetkým vyjadriť svoju blízkosť a svoju lásku. Snažme sa, ak môžeme, využiť čo najlepšie tento čas: buďme šľachetní; pomáhajme tomu, kto je v núdzi v našom okolí; vyhľadajme, možno cez telefón alebo sociálne siete, osamelejších ľudí; modlime sa k Pánovi za všetkých, ktorí sú skúšaní v Taliansku i vo svete. Aj keď sme izolovaní, myšlienky a duch môžu dosiahnuť ďaleko s kreativitou lásky. Toto je dnes potrebné: kreativita lásky.

Budeme naozaj nezvyčajným spôsobom sláviť Veľký týždeň, ktorý prejavuje a zhŕňa posolstvo evanjelia o bezhraničnej Božej láske. A v tichu našich miest znovu zaznie evanjelium Veľkej noci. Apoštol Pavol hovorí: «Zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych» (2 Kor 5,15).

Vo zmŕtvychvstalom Ježišovi zvíťazil život nad smrťou. Táto veľkonočná viera živí našu nádej. Chcel by som sa o ňu s vami podeliť dnes večer. Je to nádej na lepšie časy, v ktorých budeme i my lepšími, konečne oslobodení od zla a od tejto pandémie. Je to nádej: nádej nesklame; nie je to ilúzia, je to nádej.

Vzájomne bok po boku, v láske a trpezlivosti, môžeme si v týchto dňoch pripravovať lepšie časy. Ďakujem vám, že ste mi dovolili vstúpiť do vašich domovov. Robte gestá nežnosti voči tomu, kto trpí, voči deťom, starým ľuďom. Povedzte im, že pápež je im nablízku a modlí sa, aby nás Pán všetkých už skoro oslobodil od zla. A vy, modlite sa za mňa.

Dobrú chuť k večeri. Do skorého videnia!


PRIAME PRENOSY NA TV LUX POČAS VEĽKÉHO TÝŽDŇA


Ako pozerať doma prenos svätej omše?

V čase zákazu verejných svätých omší je možné si ich nahradiť aspoň sledovaním priameho prenosu cez niektoré z médií. V súčasných mimoriadnych podmienkach je to maximum, ktoré sa dá za daných okolností urobiť.

Počas svätého prijímania v priamom prenose je dôležité si urobiť duchovné sväté prijímanie, čo znamená vzbudenie si osobnej vrúcnej túžby prijať Ježiša, túžby prijať ho do hĺbky vlastného srdca.

Pri účasti na svätej omši prostredníctvom priameho prenosu je dôležité mať na pamäti toto:

 • hoci väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu niekedy aj v rôznych uvoľnených oddychových polohách, pri sledovaní svätej omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista;
 • svoju snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby;
 • počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov.

Toto všetko sú, isteže, vonkajšie prejavy, ale ony aj vyjadrujú základný postoj srdca, ktorý je kľúčový. Má totiž vyjadrovať lásku k Ježišovi Kristovi.


DUCHOVNÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Odporúča sa tým, ktorí z akejkoľvek príčiny nemôžu prijať Eucharistiu, aby si vzbudili dokonalú ľútosť nad hriechmi, úmysel a mohli tak „duchovne“ prijímať. Mnohí svätci z vlastnej skúsenosti dosvedčujú význam duchovného svätého prijímania. Veľký ctiteľ Eucharistie svätý Tomáš Akvinský hovorí, že duchovné sväté prijímanie je „vrúcnou túžbou prijať Ježiša a spojiť sa s ním, ako keby sme ho skutočne prijímali“.

Môj Ježišu,

verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný.

Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko.

Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť.

Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne

so svojou milosťou do môjho srdca.

Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou.

Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.


KRÍŽOVÁ CESTA

Odporúčam pomodliť sa individuálne alebo spoločne v rodine pobožnosť Krížovej cesty. Je jednoduchá a krátka.

Krížová cesta


Podnet k zamysleniu a k modlitbe…

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


Sv. omše bez účastí ľudí

Úmysly sv. omší, ktoré boli v našej farnosti ešte pred epidémiou nahlásené sú presunuté (vzhľadom na mimoriadnu situáciu pravdepodobne až na II. polrok). Ale ak niekto chce obetovať sv. omšu a byť len duchovne spojený, môžete mi úmysel nahlásiť telefonicky alebo mailom. Pri nahlásení úmyslu Vás tiež informujem, kedy budem sv. omšu sláviť (deň aj čas), aby ste sa vedeli duchovne pripojiť k modlitbe. 


Liturgické slávenia Veľkej noci v Nitrianskej diecéze – informácia pre verejnosť

Liturgické smernice


 Podnet k zamysleniu…


MIMORIADNE POŽEHNANIE PÁPEŽA RÍMU A SVETU

Pápež František v piatok 27. marca o 18.00 hod. na prázdnom námestí pred Bazilikou sv. Petra na konci adorácie udelil mimoriadne eucharistické požehnanie Urbi et Orbi (Mestu a Svetu). Toto eucharistické požehnanie určené mestu Rím a celému svetu bolo spojené s možnosťou získať úplné odpustky, v súvislosti s naliehavou situáciou nákazy Covid-19.

Príhovor pápeža Františka pri tejto príležitosti:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-03/meditacia-papeza-frantiska-pri-urbi-et-orbi-vitazne-zbrane-su-m.html


Krížová cesta počas epidémie

Milí veriaci, dávam vám do pozornosti a k modlitbe text krížovej cesty, ktorá je vhodná práve pre toto obdobie.

Krížová cesta počas epidémie


Poznáte sv. Koronu – patrónku proti epidémiám?

V Taliansku, priamo uprostred pandémie koronavírusu, leží mestečko Anzu.Nachádza sa tam bazilika, v ktorej sú od 9. storočia uchovávané relikvie sv. Viktora a sv. Korony. Slovo „corona“ je latinským slovom pre korunu. Paradoxne, sv. Korona je považovaná za patrónku proti epidémií. Aj slovo koronavírus, ktoré momentálne hýbe svetom, je odvodené od slova koruna.

O sv. Korone vieme málo. Spolu so sv. Viktorom sú zaznamenaní v rímskych záznamoch o mučeníkoch. Ohľadom presného miesta ich umučenia sú stále určité nejasnosti. Väčšina sa však zhoduje, že zomreli v roku 170, za vlády Marka Aurélia, na príkaz rímskeho sudcu Sebastiána.

Legenda hovorí, že Viktor bol rímskym vojakom. Rimania zistili, že je kresťan. Priviedli ho pred sudcu Sebastiána, ktorý kresťanov nenávidel. Viktora nechal priviazať ku stĺpu a bičovať. Neďaleko bolo dievča menom Korona. Keď videla ako Viktora mučia, rozhodla sa umierajúcemu mužovi pomôcť v jeho agónii. Vyznala svoju kresťanskú vieru všetkým prítomným a utekala k miestu, kde mučili Viktora. Kľakla si a modlila sa zaňho. Netrvalo dlho a vojaci priviedli pred Sebastiána aj Koronu. Keďže táto mladá žena nerešpektovala jeho autoritu, nechal ju okamžite uväzniť a mučiť. Potom prikázal, aby bola priviazaná o dve palmy, ktoré jej krehké telo rozpoltili. Sviatok sv. Korony a sv. Viktora sa slávi 14. mája.

K obom mučeníkom sa modlíme za príhovor o odvrátenie tejto pandémie.


ZRUŠENIE SLÁVENIA VEREJNÝCH SV. OMŠÍ AŽ DO ODVOLANIA

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária (viď nižšie).
„Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. Včera pri Urbi et Orbi pápež František povedal, že to dokážeme jedine spoločne. Lebo všetci máme zodpovednosť jeden za druhého,“ pripomenul v tejto súvislosti predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a dodal:
Prosím kňazov, aby naliehavo chránili zdravie veriacich, a zároveň boli k dispozícii pre ich duchovné potreby. Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu, či internet: zostaňme ľuďom nablízku! Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory. A prosím aj veriacich, aby tieto dni využili na prehĺbenie svojho duchovného života. Aby pevne vykročili na ceste milosti, a chránili sa hriechu. V domácich cirkvách, v našich rodinách, rozvíjajme teraz účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní Ježiša Krista, ktorú sme získali pri krste (viď KKC 783-786). Sme Boží ľud. A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke napospas. “Modlitba a tichá služba – to sú naše víťazné zbrane.“ Takto nás vedie Svätý Otec, a takto sa všetci zjednoťme v nasledujúcich dňoch.“

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“

V Bratislave 28. marca 2020


Duchovné slovko a povzbudenie mojim farníkom

Drahí moji farníci, milá mládež a deti, prežívame obdobie, ktoré sme spoločne ešte nezažili a ktoré sme si nevedeli predstaviť ani v tom najhoršom sne. Voľnému oku neviditeľný koronavírus postavil do pozoru celý svet, zmenil všetky naše plány a prinútil nás k úplnej zmene života. Sme od seba izolovaní, nekonajú sa žiadne spoločenské, športové a kultúrne podujatia, deti nenavštevujú školu. Nemôžme sa dokonca stretnúť spoločne ani pri modlitbe v chráme. Vy starší si možno niečo podobné už pamätáte. Dočítal som sa o tom kedysi v našej farskej kronike. Stalo sa to v Urminciach v roku 1973. Vdp. Július Sečanský, vtedajší duchovný správca farnosti Urmince, do kroniky poznamenal: „Na Troch kráľov večer sme odbavili ešte večernú sv. omšu, keď po sv. omši prišlo nariadenie, že od 7. januára sú zastavené všetky bohoslužby v kostole až do odvolania, pre slintavku, ktorá k nám prichádza od Nových Zámkov – Galanty, kde narobila veľké škody… Všetky sv. omše boli zakázané v obvode od Malých Ripňan až po Topoľčany a tak po štyri nedele farníci, tí horlivejší chodili na sv. omše do Topoľčian, Nemčíc a kde mohli. Po mesiaci bolo na veľkú radosť veriacich už povolené odbavovať bohoslužby aj v Urminciach“. Dnes je to epidémia koronavírusu, ktorá v našej farnosti zastavila spoločný život. Obmedzenia sú oveľa prísnejšie, platia pre celé Slovensko a postupne pre celú Európu. Možno aj doba trvania týchto obmedzení bude oveľa dlhšia ako v spomínanom roku 1973. Hoci nám zákazy a obmedzenia skrížili naše plány, zabehnuté spôsoby, každodenné úkony a zvyklosti, inú možnosť ako bojovať proti tomuto „nepriateľovi“ nemáme. Zamedziť epidémii v tejto fáze (keď vírus dostatočne nepoznáme) sa dá len izoláciou, karanténou, hygienou a zodpovedným konaním.

Obmedzenia majú vplyv aj na náš spoločný náboženský život. Z Vatikánu už pred niekoľkými dňami prišla správa, že veľkonočné Trojdnie sa bude konať v Ríme bez fyzickej prítomnosti veriacich. Aj u nás na Slovensku už niektorí pripúšťajú, že Veľká noc bude bez účasti verejnosti. Osobne si neviem takéto sviatky predstaviť. Nevedel som si predstaviť ani to, že budem niekedy sláviť sv. omše v ľudoprázdnom kostole. A dnes je to každodenná realita. Musíme sa tejto situácii jednoducho prispôsobiť. Na prvom mieste sme zodpovední voči zdraviu našich blízkych, našich seniorov i voči sebe. Čím skôr sa nákaza zastaví alebo dostane pod kontrolu, tým skôr sa môžeme vrátiť k normálnemu spôsobu života. Porušovanie zákazov vedie k odďaľovaniu tohto očakávaného momentu. Toto náročné obdobie s mnohými obmedzeniami musíme akceptovať a pokiaľ sa to dá, využiť ho k niečomu pozitívnemu. Náš duchovný život na individuálnej rovine naďalej pokračuje. Je veľmi dôležité, aby sme zastavenie šírenia nákazy podporili aj každodennou osobnou modlitbou, ktorá nielen dvíha psychiku človeka a dodáva vnútornej sily, ale aj klope na dvere „Božieho príbytku“. Nesmieme stratiť nádej! V ťažkých časoch nezabúdajme aj na skutky kresťanskej lásky. Podľa svojich možností, pomáhajme najmä starším občanom, ktorí zostali sami a nemajú príbuzných. Verím, že čím skôr pominie tento núdzový stav a opäť sa budeme môcť radostne stretnúť a pozdraviť v našom chráme.

Milí priatelia, všetkých Vás srdečne pozdravujem a uisťujem Vás, že pri každodenných sv. omšiach na Vás pamätám. Dovoľte mi zakončiť príhovor slovami modlitby pápeža Františka: „Ďakujem za všetko úsilie, ktoré každý z vás robí, aby pomohol v týchto extrémne ťažkých časoch. Nech vás Boh požehná. Nech Panna Mária dáva na vás pozor. Prosím, nezabudnite sa pomodliť aj za mňa.“ 

V Urminciach dňa 22. marca 2020

Marián Janček

Váš duchovný pastier


Nielen pre rodičov prvoprijímajúcich detí

Katechetická pomôcka

Kvetná nedeľa – pre deti


 

PASTORAČNÉ USMERNENIA PRE NAŠU FARNOSŤ

od 10. marca 2020  až do odvolania

 • Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska od 10. marca až do odvolania  sa nebudú v našej farnosti (ani v nedeľu) sláviť verejné sv. omše za účasti ľudí.
 • V kostoloch sa nekonajú ani spoločné pobožnosti (modlitba ruženca, krížová cesta). Prekladajú sa na iný termín všetky spoločné stretnutia, poučenia a nácviky.
 • Nevyhnutné administratívne žiadostí môžete vybaviť mailom či telefonicky (tel. kontakt 0905 166 516, mail: faraurmince@centrum.sk).
 • Naliehavé zaopatrovanie chorých môžete nahlásiť telefonicky (0905166516 alebo 038/5386120)
 • V prípade úmrtia sa budú konať pohrebné obrady bez zádušnej sv. omše za účasti najbližších príbuzných.
 • Čo sa týka sv. spovede, pokiaľ niekto potrebuje neodkladne sviatosť zmierenia, nech ma kontaktuje. V čase obmedzení a nemožnosti sa hromadne stretávať je dôležité vykonať si úkon ľútosti, ako nás k tomu povzbudzuje pápež František.
 • Odporúčame vám sledovať každodenné sv. omše na TV LUX v pracovné dni o 7.00, 12.00 a 18.30, v sobotu o 7.00 a 18.30 a v nedeľu o 10.30 a 18.30 hod. a prostredníctvom Rádia Lumen o 18.00 hod.
 • Okrem sledovania prenosov sv. omší Vás povzbudzujeme k súkromným domácim pobožnostiam, modlitbám, k čítaniu Božieho slova, rozjímaniu a k duchovným zamysleniam.
 • Obetujte každodenné modlitby, pobožnosti a pôsty za odvrátenie nákazy, za uzdravenie chorých, za pomoc pre lekárov a zdravotníkov.
 • Buďte v tomto čase, kedy platia viaceré obmedzenia, trpezliví, dodržiavajte všetky pokyny a hygienické opatrenia, aby sme každý svojou disciplinovanosťou a zodpovedným správaním zamedzili šíreniu vírusu.
 • Aktuálne informácie sledujte na webstránke našej farnosti farnosturmince.sk

HYGIENICKÉ OPATRENIA PRI PREDÁVANÍ PUTOVNEJ KAPLNKY!!!

Hygienické opatrenia – Putovná kaplnka


Duchovné povzbudenie nitrianskeho biskupa

Mons. Viliama JudákaDuchovné povzbudenie


MODLITBY V ČASE EPIDÉMIE

Socha sv. Rochusa, ktorú dal postaviť v Urminciach v roku 1866 mlynár Ignác Chrenko s manželkou Alžbetou rod. Jankovičovou.

 

„…Keď našich predkov postihli katastrofy, mor, hlad, vojny, požiare alebo potopy, boli schopní padnúť na kolená a prosiť Boha o zmilovanie. Na poďakovanie stavali morové stĺpy a Božie muky, ktoré dodnes pripomínajú ich slzy šťastia za ukončenie trápenia. Dnes toho už mnohí, žiaľ, nie sú schopní. Srdcia mnohých príliš otupeli. V pocite, že sa nám nič zlé nemôže stať a nad všetkým máme moc, a ani  Boha k životu veľmi nepotrebujeme, sme stratili elementárny zmysel pre kajúcnosť a rešpekt pred vecami, ktoré nás prevyšujú. Ale pre lepšiu budúcnosť Vašich detí a Vašich vnúčat sa nám dnes patrí pokľaknúť, viac ako inokedy. Patrí sa nám byť kajúcimi, ľutujúcimi a prosiacimi.…“

(zo zamyslenia Dr. Štefana Kováča)

Sv. Rochus, ochranca proti epidémiám a nákazám

Všemohúci Bože, Ty si naše útočište v súžení, opora v slabosti a útecha v zármutku, zmiluj sa nad nami hriešnymi a na príhovor sv. Rochusa, pomôž nám v núdzi, ktorá na nás dolieha a ochráň nás od všetkých chorôb duše i tela.

Modlitba k našej Nebeskej patrónke

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“

Modlitba Svätého Otca pápeža Františka pred milostivým obrazom Matky Božej

Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje.

Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru.

Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš čo potrebujeme a sme si istí, že sa postaráš, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla znova nastať radosť a oslava po tejto chvíli skúšky.

Pomáhaj nám, Matka Božskej lásky, riadiť sa dôsledne vôľou Otca a konať to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás priviedol skrze kríž k radosti vzkriesenia. Amen.

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Rím, 11. marec 2020

 Modlitba čínskych biskupov v čase epidémie

Bože, Ty si žriedlom všetkého dobra. Prichádzame k Tebe, aby sme vzývali Tvoje milosrdenstvo. Ty si stvoril vesmír v harmónii a kráse, ale my, našou pýchou sme zničili chod prírody a vyprovokovali ekologickú krízu, ktorá zasiahla naše zdravie a blaho ľudskej rodiny. Preto Ťa prosíme o odpustenie.

Zhliadni Bože milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame v strede novej vírusovej epidémie. Daj, aby sme mohli zakúsiť ešte Tvoju otcovskú starostlivosť. Obnov poriadok a harmóniu a obnov v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu Zem, ako verný strážcovia.

Zverujeme Tí všetkých chorých a ich rodiny. Prines uzdravenie ich telu, ich mysli a ich duchu, sprav ich účastných na Veľkonočnom Tajomstve Tvojho Syna. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a zosilniť ducha solidarity medzi nami. Podopri lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú zdroje na ochranu svojho zdravia.

Veríme, že Ty si ten, ktorý hýbe chod dejín človeka a tvoja láska môže zmeniť v dobro náš osud, akýkoľvek je náš ľudský stav. Daruj pevnú vieru všetkým kresťanom, aby uprostred strachu a chaosu mohli vykonávať misiu, ktorú si im zveril.

Ó, Bože požehnaj hojne našu ľudskú rodinu a zažeň všetko zlo. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme Ťa mohli oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Pretože Ty si Tvorcom života a s Tvojim Synom, naším Pánom v jednote s Duchom Svätým, žiješ a kraľuješ, na veky vekov. Amen.

Hong Kong, 3. februára 2020