Úvod

KVETNÁ NEDEĽA – Zlatá brána Veľkej noci

  Veľký týždeň sa začína Kvetnou nedeľou čiže Nedeľou utrpenia Pána. Spomienka na Pánov vstup do Jeruzalema sa odpradávna koná slávnostnou procesiou, ktorou veriaci slávia túto udalosť, pričom napodobňujú zvolania a gestá hebrejských detí, ktoré vyšli Pánovi v ústrety a nadšene volali: „Hosanna“. Pri slávnostnej bohoslužbe sa požehnávajú ratolesti, ktoré sa potom uchovávajú doma a pripomínajú veriacim Kristovo víťazstvo. Súčasťou liturgie Kvetnej nedele sú pašie – slávnostné rozprávanie o umučení Pána.

Kvetnou nedeľou sme pozvaní prekročiť s Kristom Zlatú bránu Jeruzalema, aby sme mohli spoločne sláviť tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil náš Pán v posledných dňoch svojho života


Duchovný program – Veľký týždeň


DUCHOVNÁ OBNOVA PRED VEĽKOU NOCOU

Pápež František prijíma sviatosť zmierenia

Srdečne Vás pozývame na duchovnú obnovu pred veľkonočnými sviatkami, ktorá sa v našej farnosti koná  v stredu 10. apríla 2019. Sviatosť zmierenia budú vysluhovať kňazi z dekanátu Radošina.


Birmovanci a pútnici sa vrátili z Ríma

Naši birmovanci absolvovali púť do Ríma a Assisi a šťastlivo sa vrátili domov. Na svojej púti do Večného mesta sa stretli s pápežom Františkom na Námestí sv. Petra, navštívili štyri hlavné rímske baziliky a ďalšie najvýznamnejšie pamätihodnosti Ríma. Cestou späť sa zastavili aj v rodisku sv. Františka Assiského.


Požehnané pôstne obdobie

„Pôstne obdobie je časom na to, aby sme sa oslobodili od ilúzie žiť naháňajúc sa za prachom. Pôst znamená znovuobjaviť to, že sme stvorení pre oheň, ktorý stále horí, nie pre popol, ktorý rýchlo vyhasne; pre Boha, nie pre svet; pre večnosť Neba, nie pre klamstvo zeme; pre slobodu synov, nie pre otroctvo vecí.“

pápež František


Pobožnosť krížovej cesty

každý piatok 1/2 hod. pred sv. omšou vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v Urminciach.

Krížová cesta je prejavom zbožnosti, ktorá pochádza z františkánskej tradície. Nie každý kresťan mohol putovať do Svätej zeme, preto františkáni umožnili ľuďom aspoň v myšlienkach prejsť miestami spojenými s utrpením nášho Pána. Do kostolov umiestňovali obrazy znázorňujúce krížovú cestu. Tak sa postupne sformovalo 14 zastavení krížovej cesty, ktorá má dávať ľuďom odvahu a vnútornú silu víťaziť nad slabosťami a utrpením, ktorému sa na svojej životnej púti nemôžu vyhnúť.