Úvod

SVETOVÝ DEŇ CHUDOBNÝCH

17. november 2019

Pápež František nás pozýva sláviť v nedeľu 17. novembra 2019 tretí Svetový deň chudobných. Pri tejto príležitosti zorganizujeme v našej farnosti zbierku Boj proti hladu, na zmiernenie chudoby ľudí. Prispieť môžete zakúpením perníkové srdiečka, ktoré budú mladí rozdávať po sv. omšiach v nedeľu 17. novembra 2019


FARSKÁ PÚŤ – Taliansko 2020

Termín – 22. – 27. marec 2020

Bližšie informácie tu: TALIANSKO URMINCE 2020


Trnavská novéna 2019

Aj tento rok bude Televízia LUX prinášať priame prenosy svätých omší z Trnavskej novény. Tohoročnou ústrednou témou je Budúcnosť Cirkvi je v malých spoločenstvách – Všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách s Ježišovou matkou Máriou (Sk 1,14)
Program je nasledovný:
Ut 12. 11./17:00/ „Ako vychovávať deti k otvorenosti pre spoločenstvo s inými“; kazateľ: dp. Marián Bér, svätá omša pre rodiny s deťmi
St 13. 11./18:00/ „Budúcnosť Cirkvi je v malých spoločenstvách“, kazateľ: Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup
Št 14. 11./18:00/ „Ako vytvárať malé spoločenstvá vo farnosti“, kazateľ: dp. Jozef Bartkovjak, Rádio Vatikán
Pi 15. 11./18:00/ „Zanietenosť pre počúvanie Božieho slova v spoločenstve“; kazateľ: dp. Peter Dubovský SJ, Pápežský biblický inštitút v Ríme
So 16. 11./18:00/ „Podstatné znaky manželského spoločenstva“, kazateľ: dp. Marián Kuffa, Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce
Ne 17. 11./18:00/ „Problémy a krízy, ktorým v súčasnosti čelia spoločenstvá kresťanských rodín“, kazateľ: dp. Jozef Garaj CM, Bratislava
Po 18. 11./18:00/ „Malé spoločenstvá ako ohniská uzdravenia a formácie pre zranených, osamelých, závislých a vyhorených“; kazateľ: dp. Ladislav Csontos SJ, Teologická fakulta TU
Ut 19. 11./18:00/ „Spoločenstvo sa má otvoriť Duchu Svätému, potom prináša bohaté ovocie“; kazateľ Mons. Andrej Imrich, emeritný biskup Spišskej diecézy
St 20. 11./18:00/ „Ako prispievajú hnutia a inštitúty apoštolského života k jednote Cirkvi“; kazateľ: dp. prof. Pavol Dráb, Teologická fakulta KU, Košice
Št 21. 11./18:00/ „Všetci zotrvávali na modlitbách s Ježišovou matkou Máriou“; kazateľ: Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup

Spomienka na sv. Imricha, patróna kaštieľnej kaplnky a obce Hajná Nová Ves

utorok 5. novembra 2019

V utorok 5. novembra 2019 sme si pripomenuli spomienku sv. Imricha, patróna kaštieľnej kaplnky a obce Hajná Nová Ves. Sv. omša v kostole sv. Bystríka v Hajnej Novej Vsi bola obetovaná za zosnulých členov rodiny Steiger, posledných majiteľov hajnonovoveského kaštieľa.


CK Awertravel Vás pozýva na pútnický zájazd

Perly Francúzska, južného Španielska a Fatima

Bližšie informácie o zájazde si prečítajte v prílohe: Perly Francúzska, južného Španielska a Fatima


Výročie posviacky farského kostola

22. október

V utorok 22. októbra 2019 sme si pripomenuli 86. výročie posviacky farského kostola sv. Michala Archanjela.


Október – misijný mesiac

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí.


MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

18. 10.2019

V piatok 18. októbra 2019 sa aj naša farnosť zapojila do celosvetového podujatia s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Modlitbový večer sa konal v Hajnej Novej Vsi v kostole sv. Bystríka. Začali sme o 18.30 sv. omšou, po ktorej nasledovala adorácia s modlitbou sv. ruženca. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa do tejto akcie zapojili, ich rodičom za podporu a všetkým dospelým za účasť. Osobitne ďakujeme pani učiteľke Vladimíre Petrovskej, dievčatám a mamičkám zo spevokolu za krásne mariánske piesne, ktoré si na modlitbový večer pripravili.


VĎAKYVZDANIE ZA ÚRODU

nedeľa 13. októbra 2019

V nedeľu 13. októbra sme sa v našej farnosti spoločne poďakovali Pánu Bohu za tohtoročnú úrodu v našich záhradkách, na poliach, vo viniciach, sadoch a lesoch. Pri tejto príležitosti sa konala v KD Urmince výstava plodov našich záhradkárov. Ďakovnú sv. omšu sme slávili v nedeľu o 10.30 vo farskom kostole v Urminciach. Po nej nasledovalo slávnostné požehnanie plodov zeme v KD Urmince. 

Všetkým záhradkárom z Urminiec, Horných Štitár i z Hajnej Novej Vsi úprimné Pán Boh zaplať.


Sviatok Panny Márie Ružencovej

7. október

V pondelok 7.10.2019 – na sviatok Panny Márie Ružencovej – sa vo farskom kostole v Urminciach uskutočnilo stretnutie členov ružencového bratstva našej farnosti.


URMINSKÉ HODY

Pri príležitosti sviatku sv. Michala Archanjela sa v nedeľu 29.9. konali v Urminciach farské hody. Hodovej slávnosti predchádzal týždňová duchovná obnova.


Okolo Slovenska cez Urmince

Tretia etapa medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska viedla aj cez našu obec Urmince. Cyklisti museli zdolať náročné stúpanie na Urminský vrch, ktorého dominantou je náš farský kostol sv. Michala Archanjela.


Modlitbový večer pre mladých

Vo štvrtok 19. septembra 2019 sa konal modlitbový večer pre mladých v kostole sv. Bystríka v Hajnej Novej Vsi. Začali sme o 18.30 hod. sv. omšou, po ktorej nasledovala adorácia. Počas sv. omše i adorácie spieval detský spevokol z Hajnej N. V. Ďakujem všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a vytvorili krásnu atmosféru, naplnenú modlitbami, spevom, radosťou a pokojom. V modlitbách sme pamätali na najmenších z nás a podporili sme aj pripravovaný Národný pochod za život.

„Zastav sa uponáhľaný človek a uvažuj o svojom živote pred Božou tvárou.“


ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Nový školský rok 2019/2020 sme začali slávnostnou sv. omšou za účasti našich žiakov a pedagógov v pondelok 2. septembra 2019 o 9.45 hod. vo farskom kostole sv. Michala Archanjela.


 

MEDŽUGORIE A MAKARSKÁ RIVIÉRA 

Pútnici sa šťastlivo vrátili z Medžugoria. Okrem tohto pútnického miesta navštívili aj chorvátske lurdy – Vepric, vodopády Kravica a centrum makarskej riviéry – mesto Makarska.


Dožinková slávnosť

V sobotu 3. augusta 2019 sa v Urminciach konali dožinky. Po skončení žatevných prác sme  sa sv. omšou poďakovali Pánu Bohu za tohtoročnú úrodu. Po sv. omši pokračoval kultúrny program na farskom dvore.


POŽEHNANIE ÁUT

V nedeľu 28.7.2019 – pri príležitosti sviatku sv. Krištofa, patróna cestujúcich – sa po sv. omšiach požehnávali dopravné prostriedky. Dospelým sme požehnávali autá, deťom bicykle. Počas sv. omše sme vyprosovali Božiu pomoc a ochranu pre vodičov i cestujúcich na každodenných i dovolenkových cestách.


Výročná farská poklona

štvrtok 11. júla 2019

Vo štvrtok 11. júla 2019, na sviatok sv. Benedikta z Nursie, sa konala vo farskom kostole v Urminciach celodenná výročná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.