Úvod

INFO PRE PÚTNIKOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INFO PRE BIRMOVANCOV A PÚTNIKOV
ROMA – ASSISI

RIM – ASSISI informácie
Obdobie cez rok

V liturgickom kalendári sa začalo obdobie cez rok. V profánnom kalendári sa začalo fašiangové obdobie, ktoré potrvá až do 5. marca 2019.


OZNÁMENIE DŇA VEĽKEJ NOCI

Milí bratia a sestry,
Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde.
V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy.
Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc – v tomto roku 21. apríla.
V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa, svätá Cirkev sprítomňuje túto veľkú udalosť spásy, v ktorej Kristus premohol hriech a smrť.
Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni:
     –  Popolcová streda – začiatok Pôstneho obdobia, 6. marca,
     –  Nanebovstúpenie Pána, 30. mája,
     –  Zoslanie Ducha Svätého, 9. júna,
     –  Prvá adventná nedeľa, 1. decembra.
Aj na sviatky svätej Božej Matky, apoštolov a svätých i pri Spomienke na všetkých verných zosnulých Cirkev putujúca na zemi ohlasuje Veľkú noc svojho Pána.
Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde,
Pánovi času a dejín,
neprestajná chvála na veky vekov.
     Amen.