Úvod

Slávnosť prvého svätého prijímania

V sobotu 25. mája 2019 o 10.30 hod. sa vo filiálnom kostole Božského Srdca uskutoční slávnosť prvého sv. prijímania žiakov 3. ročníka z Horných Štitár.

V nedeľu 26. mája 2019 o 10.30 hod. sa vo farskom chráme sv. Michala Archanjela koná slávnosť prvého sv. prijímania žiakov 3. ročníka z Urminiec a Hajnej Novej Vsi.

Sprevádzajte prvoprijímajúce deti a ich rodičov svojimi modlitbami.


TURÍCE V NAŠEJ FARNOSTI

Celkovo 78 mladých kresťanov v našej farnosti prijalo v nedeľu 19. mája 2019 sviatosť birmovania. Slávnostnú sv. omšu vo farskom kostole sv. Michala Archanjela celebroval Mons. Peter Brodek, generálny vikár. Sprevádzajte našich birmovancov modlitbami.


Obdobie päťdesiatich dní od nedele Pánovho zmŕtvychvstania do nedele Zoslania Ducha Svätého sa slávi v radosti a plesaním ako jeden sviatočný deň, ako jedna „veľká nedeľa“.


Birmovanci a pútnici sa vrátili z Ríma

Naši birmovanci absolvovali púť do Ríma a Assisi a šťastlivo sa vrátili domov. Na svojej púti do Večného mesta sa stretli s pápežom Františkom na Námestí sv. Petra, navštívili štyri hlavné rímske baziliky a ďalšie najvýznamnejšie pamätihodnosti Ríma. Cestou späť sa zastavili aj v rodisku sv. Františka Assiského.