Úvod

Radostné fašiangové obdobie

Nedeľou Krstu Krista Pána sa skončilo vianočné obdobie a začalo liturgické obdobie cez rok. Fašiangové obdobie potrvá do 25. februára 2020. Popolcovou stredou – 26. februára 2020 – začne pôstne obdobie.


Oznámenie dňa Veľkej noci

Milí bratia a sestry, Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde. V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy.

Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc ­- v tomto roku 12. apríla. V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa, svätá Cirkev sprítomňuje túto veľkú udalosť spásy, v ktorej Kristus premohol hriech a smrť.

Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni: Popolcová streda, začiatok Pôstneho obdobia 26. februára, Nanebovstúpenie Pána 21. mája, Zoslanie Ducha Svätého 31. mája, Prvá adventná nedeľa 29. novembra. Aj na sviatky svätej Božej Matky, apoštolov a svätých i pri Spomienke na všetkých verných zosnulých Cirkev putujúca na zemi ohlasuje Veľkú noc svojho Pána.

Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, Pánovi času a dejín, neprestajná chvála na veky vekov. Amen.


FARSKÁ PÚŤ – Taliansko 2020

Termín – 22. – 27. marec 2020

Bližšie informácie tu: TALIANSKO URMINCE 2020


CK Awertravel Vás pozýva na pútnický zájazd

Perly Francúzska, južného Španielska a Fatima

Bližšie informácie o zájazde si prečítajte v prílohe: Perly Francúzska, južného Španielska a Fatima