Spevokol – Horné Štitáre

V roku 2014, keď sme si pripomenuli 100. výročie zasvätenia obce Horné Štitáre Božskému Srdcu, založili veriaci v obci nový spevokol. Prvý krát sa spevokol predstavil na slávnosť Narodenia Pána – 25. decembra 2014. Nácviky pokračovali aj po vianočnom období. Spevokol účinkoval počas veľkonočných sviatkov i hodovej slávnosti 2015. Postupne sa  ich repertoár rozšíril o nové piesne.

Členovia spevokolu sa pravidelne stretávajú na nácvikoch a s nadšením nacvičujú duchovné piesne, ktorými obohatia chrámovú liturgiu.

DSCF6444