Putovná kaplnka – filiálky

Apoštolát modlitby Združenia Zázračnej medaily Panny Márie

2. skupina: Hajná Nová Ves, Horné Štitáre

koordinátor skupiny: Štefánia Gajdošová – Hajná Nová Ves                                                      Danka Balajková  – Horné Štitáre  

P.

č.

Rodina Adresa Dátum
1. Štefánia Gajdošová Hajná N/ Ves 27.6.-3.7.2021
2. Alžbeta Zmeteková Hajná N/ Ves 4.7.-10.7.2021
3. Anna Kalamarová Hajná N/Ves 11.7.-17.7.2021
4. Blažena Rybanská Hajná N/Ves 18.7.-24.7.2021
5. Terézia Šomogyová Hajná N/Ves 25.7.-31.7.2021
6. Veronika Verbeniková Hajná n/Ves 1.8.-7.8.2021
7. Helena Komová Hajná n/Ves 8.8.-14.8.2021
8. Eva Gajdošová Hajná N/Ves 15.8.-21.8.2021
9. Amália Masaryková Hajná N/Ves 22.8.-28.8.2021
10. Erika Sedlárová Hajná N/Ves 29.8.-4.9.2021
11. Mária Kuklová Hajná N/Ves 5.9.-11.9.2021
12. Eva Beláková Hajná N/Ves 12.9.-18.9.2021
13. Margita Klasová Hajná N/Ves 19.9.-25.9.2021
14. Anna Stanovčáková Hajná N/Ves 26.9.-2.10.2021
15. Oľga Bahelková Hajná n/Ves 3.10.-9.10.2021
16. Danka Balajková Horné Štitáre 10.10.-16.10.2021
17. Vladimíra Hrošovská Horné Štitáre 17.10.-23.10.2021
18. Mária Chromíková Horné Štitáre 24.10.-30.10.2021
19. Oľga Machová Horné Štitáre 31.10.-6.11.2021
20. Oľga Balajková Horné Štitáre 7.11.-13.11.2021
21. Janka Machová Horné Štitáre 14.11.-20.11.2021
22. Viktória Bokorová Horné Štitáre 21.11.-27.11.2021
23. Mária Balážiková Horné Štitáre 28.11.-4.12.2021
24. Helena Kučerková Horné Štitáre 5.12.-11.12.2021
25. Zuzana Machová Horné Štitáre 12.12.-18.12.2021
26. Mária Chochulová Horné Štitáre 19.12.-25.12.2021
27. Anežka Žitňanská Horné Štitáre 26.12.-1.1.2022
28. Mária Haláková Horné Štitáre 2.1.-8.1.2022
29. Mária Krošláková Horné Štitáre 9.1.-15.1.2022
30. Marianna Hubová Urmince 16.1.-22.1.2022
31. Milan Ďurík Urmince 23.1.-29.1.2022
32. Lýdia Chudá Urmince 30.1.-5.2.2022
33. Božena Habajová Urmince 6.2.-12.2.2022
34. Otília Merašická Urmince 13.2.-19.2.2022
35. Anna Cifrová Klačany 20.2.-26.2.2022
36<. Alena Bagová Urmince 27.2.-5.3.2022
  Dotknutá osoba, vymedzená osobnými údajmi na tomto zozname, dávam súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov vedenia zoznamu členov Združenia Zázračnej medaily Panny Márie na dobu neurčitú. Súhlasím, že zoznam bude zverejnený na výveske v kostole, na miestnej webovej stránke farnosti, v tlačenom periodiku farnosti alebo verejne prečítaný. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach.
                Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.
Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, gdpr.kbs.sk