Oznamy – farské

 • Aktuálne protiepidemické opatrenia – Verejný zákaz vychádzania a protiepidemiologické obmedzenia boli z 24. januára predĺžené do 7. februára 2021. Naďalej platí, že verejné slávenia sv. omší sú pozastavené.
 • V uplynulom týždni Pán Boh povolal k sebe našich farníkov †Ľudmilu Ďurčekovú z Urminiec a †Jozefa Ďuríka z UrminiecJuraja Čáka z Hajnej Novej Vsi. Keďže ste sa nemohli zúčastniť zádušnej sv. omše a pohrebných obradov, pamätajte na nich vo svojich osobných modlitbách. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 • Pohreb zosnulej †Kornélie Igazovej bude v stredu 27. januára 2021 o 15.00 hod. na cintoríne v Horných Štitároch. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 • Dnešná nedeľa 24.1. sa slávi ako nedeľa Božieho slova. Na úvodnej webstránke farnosti je pripravená pre Vás domáca liturgia slova.
 • V pondelok 25. januára – na sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola – končí Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Nezabudnite vo svojich osobných modlitbách na tento úmysel.
 • Nahlasovať úmysly sv. omší na mesiac január – február 2021 môžete telefonicky (0905 166 516 alebo 0385386120) alebo mailom (faraurmince@centrum.sk).
 • Nezabudnite na Spoločnú modlitbu pri stole aj počas tejto nedele.
 • Náš diecézny biskup Mons. Viliam Judák nás pozýva, aby sme sa zapojili do výzvy „Päť minút pre Boha – päť minút pre seba“. Počas celého mesiaca január sa každý večer o 20.00 zjednoťme v krátkej modlitbe podľa svojich možností (pred krížom, či obrazom, modlitbou alebo v tichom uvedomení si Božej prítomnosti).
 • V platnosti je naďalej dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši.
 • Odporúčam vám sledovať každodenné sv. omše na TV LUX v pracovné dni o 7.00 a 18.30, v nedeľu o 10.00 a 18.30 hod. a prostredníctvom Rádia Lumen každý deň o 8.30 a 18.00 hod.
 • Prosím rodičov najmä prvoprijímajúcich detí, aby s deťmi v čase lockdownu pozerali sv. omšu najmä v nedeľu cez TV alebo internet.
 • Nevyhnutné administratívne žiadostí môžete vybaviť mailom či telefonicky (kontakt 0905 166 516, mail: faraurmince@centrum.sk).
 • Naliehavé zaopatrovanie chorých môžete nahlásiť telefonicky (0905166516 alebo 038/5386120).
 • V prípade, že sa chcete niečo spýtať alebo potrebujete duchovný rozhovor či povzbudenie, môžete ma kedykoľvek kontaktovať (tel. č. 0905 166 516).
 • Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržiavaním hygienických opatrení.
 • Blahoželám všetkým k narodeninám a k meninám Timotejom, Timeám, Gejzom, Tamarám, Emám. Vyprosujem Vám najmä Božie požehnanie a pevné zdravie.