Oznamy – farské

  • Protiepidemické opatrenia sa nezmenili. KBS nás všetkých – kňazov i laikov – vyzýva k zodpovednosti a trpezlivosti pri zachovávaní všetkých aktuálnych hygienických opatrení.
  • Ďakujem všetkým mojim farníkom, ktorí hygienické nariadenia a odporúčania od začiatku pandémie skutočne poctivo dodržiavajú. V našich kostoloch vo farnosti sme nezaznamenali žiadne svojvoľné porušovanie predpisov, ba naopak, aj to, čo je iba odporúčané sa snažia veriaci dodržiavať. Buďme aj naďalej v tomto príkladom pre ostatných. Našou povinnosť je chrániť svoje zdravie, aj zdravie každého účastníka zhromaždení v našich chrámoch.
  • V nedeľu 2. augusta z príležitosti Porciunkuly možno vo všetkých farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch získať za obvyklých podmienok úplne odpustky.
  • Pri príležitosti prvého piatku budem v Urminciach spovedať  v piatok od 16.30 do 18.00 hod. a v stredu ráno ½ hod. pred sv. omšou. Na filiálkach budem spovedať v utorok a vo štvrtok 1 hod. pred sv. omšou.
  • Adorácia bude v piatok vo farskom kostole od 16.30 do 18.15. Na konci bude eucharistické požehnanie.
  • Od 1. do 8. augusta 2020 absolvuje v Rajeckých Tepliciach základný kurz pre vedúcich detských spoločenstiev naša farníčka Daniela Bistáková z Hajnej Novej Vsi. Po absolvovaní tohto kurzu sa stane hlavným koordinátorom Koledy Dobrá novina v našej farnosti.
  • Maltézska pomoc Slovensko ponúka priestor pre dobrovoľníkov, ktorí by sa chceli angažovať v službe chudobným, chorým a núdznym. Ak máte záujem spolupracovať môžete kontaktovať osobne, telefonicky alebo mailom Matúša Hlockého (kontakt 0918 447 095 alebo mail: hlockymatus@gmail.com). V kostole vzadu na stolíku sú tiež k dispozícii informačné letáky.
  • Blahoželám všetkým k narodeninám a k meninám Gustávom, Dominikám, Dominikom, Štefániám. Vyprosujem Vám najmä Božie požehnanie a zdravie a pozývam na sv. omšu.
  • Všetkým žiakom, študentom a učiteľom prajem požehnané letné prázdniny. Vám, ktorí sa chystáte na dovolenku, vyprosujem Božie požehnanie a prajem príjemný oddych a relax. Všetkým Vám na príhovor sv. Krištofa vyprosujem Božiu ochranu na cestách, aby ste sa bez nehody a šťastlivo vrátili domov.