Oznamy – farské

 • Aktuálne protiepidemické opatrenia – Od pondelka 8.2. sa riadime podľa Covid automatu. Naďalej platí, že verejné slávenia sv. omší sú pozastavené. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke: https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=covid_automat
 • Liturgický kalendár nám pripomína: Dnešná nedeľa – 11. apríla – je Druhá Veľkonočná, ktorá má prívlastok Nedeľa Božieho milosrdenstva. Touto nedeľou sa končí Veľkonočná oktáva. Počas veľkonočného obdobia sa namiesto Anjel Pána modlime Raduj sa, nebies Kráľovná. Budúca nedeľa – 18. apríla – je Tretia veľkonočná.
 • V nedeľu 11. apríla 2021 napoludnie sa rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Pozývam Vás všetkých, aby sme sa v nedeľu napoludnie za zvuku našich zvonov, spojili v modlitbe za všetky obete pandémie, ale aj za príbuzných a za nás všetkých.
 • Pohreb zosnulej Jolany Cabajovej bude v pondelok 12. apríla 2021 o 11.00 hod. v Urminciach. Pamätajte na zosnulú vo svojich osobných modlitbách. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 • Predsieň farského kostola je otvorená počas dňa (8.00 – 19.00) k privátnej krátkej modlitbe a adorácii. Do predsiene vstupujte individuálne a s respirátorom.
 • Kto neodkladne potrebuje prijať sv. spoveď, môže ma kontaktovať (0905 166 516 alebo 038/5386120), aby sme sa dohodli na mieste, čase a hygienických opatreniach. Tí, ktorí sa nevyspovedajú v tomto čase, budú mať možnosť pristúpiť k nej ihneď po ukončení tejto mimoriadnej situácie. Táto sviatosť nie je viazaná len na tento veľkonočný čas. Cirkev preto v tomto čase vyzýva svojich veriacich, aby si denne úprimne spytovali svedomie, vykonali úkon dokonalej ľútosti a v kajúcnosti prosili Boha o odpustenie. 
 • Naliehavé zaopatrovanie chorých môžete nahlásiť telefonicky (0905166516 alebo 038/5386120).
 • Vrelo odporúčam pravidelne sledovať sv. omše cez TV alebo internet. Program prenosov nájdete na úvodnej strane.
 • Nahlasovať úmysly na mesiac apríl 2021 môžete telefonicky (0905 166 516 alebo 0385386120) alebo mailom (faraurmince@centrum.sk).
 • Prosím rodičov najmä prvoprijímajúcich detí, aby s deťmi v čase lockdownu pozerali najmä v nedeľu sv. omše cez TV alebo internet.
 • Nevyhnutné administratívne žiadostí môžete vybaviť mailom či telefonicky (kontakt 0905 166 516, mail: faraurmince@centrum.sk).
 • V prípade, že sa chcete niečo spýtať alebo potrebujete duchovný rozhovor či povzbudenie, môžete ma kedykoľvek kontaktovať (tel. č. 0905 166 516).
 • Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržiavaním hygienických opatrení.
 • Blahoželám všetkým k narodeninám a k meninám meninám Júliusom, Esterám, Justínam, Danám, Danicám a Rudolfom. Vyprosujem Vám Božie požehnanie a pevné zdravie.