Oznamy – farské

  • Pripravujeme nové číslo FL. Ak chcete niekomu zablahoželať, alebo máte nejaký článok či príspevok, môžete ho odovzdať osobne alebo mailom do redakcie.
  • Slávnosť 1. svätého prijímania žiakov 3. ročníka ZŠ v našej farnosti je naplánovaná na nedeľu 26. mája 2019 v Urminciach a v sobotu 25. mája 2019 v Horných Štitároch. Prosím rodičov, aby sprevádzali ešte viac svoje deti počas duchovnej prípravy (účasťou na sv. omšiach, spoločnou modlitbou doma, prípravou na náboženskú výchovu v škole, dobrým príkladom a pod.) Deti, ktoré neboli pokrstené v našej farnosti, budú potrebovať krstný list z tej farnosti, kde sa konal krst.
  • Dôležité dátumy v roku 2019: Veľká noc bude 21. apríla 2019. Púť k Jurkovi sa koná 28. apríla. Birmovka bude v Urminciach v nedeľu dopoludnia 19. mája 2019. Hody v H. Štitároch budú 30. júna 2019. Hody v Hajnej 22. septembra 2019 a farské hody v Urminciach 29. septembra 2019.
  • Pre birmovancov a ich rodičov sú na našej webstránke k dispozícii Pokyny pre birmovancov.
  • Birmovanci majú pripravený  na našej webstránke nový vedomostný test, ktorý máte odovzdať do 20. januára 2019.
  • Prosím pútnikov do Ríma, aby nahlásili potrebné údaje pre cestovnú kanceláriu.
  • Kresťania v Pakistane zažívajú nárast prenasledovania za svoju kresťanskú vieru. Príkladom je kauza manželky a matky dvoch detí Asie Bibiovej, kresťanky väznenej a prenasledovanej za to, že vyznala vieru v Ježiša Krista. Okrem nej je ohrozený aj jej obhajca, pričom jej rodina  bola nútená emigrovať do zahraničia. Kresťania v Pakistane prosia o modlitbu. Vyprosujme im od Boha vytrvalosť vo viere, trpezlivosť v utrpení a posilu v rozhodnutí vyznávať Ježiša Krista a jeho evanjelium.
  • Prosím horliteľov, aby si doplnili modlitbové skupinky a oslovili nových členov. Kto má záujem patriť do Ružencového bratstva, nech sa prihlási u horliteľov.
  • Prosím žiakov 3. ročníka a ich rodičov, aby sa pravidelne a s radosťou zúčastňovali na nedeľných bohoslužbách v rámci duchovnej prípravy na slávnosť prvého sv. prijímania.