Oznamy – farské

  • Od pondelka 13.9. okres Topoľčany je na základe covid-automatu zaradený do oranžovej farby ostražitosti. Bohoslužby budeme mať v režime „základ“ (bez rozdeľovania ľudí). Avšak na základe toho bude obmedzený počet miest v kostole (povolený je počet 25 % miest na sedenie). V kostole samozrejme používame dezinfekciu, rúško a dodržujeme odstupy. Každý účastník bohoslužby sa pri vstupe do kostola bude musieť písomne zaevidovať, čiže musí na priložený papier napísať svoje meno, priezvisko a telefónne číslo. Z každej omše tieto menné zoznamy musíme 2 týždne archivovať.
  • Upratovanie farského kostola bude mať tento týždeň – ul. Kľačany.
  • Na budúcu nedeľu sa konajú farské hody. Slávnostná sv. omša začne v nedeľu 26. septembra 2021 o 10.30 vo farskom chráme sv. Michala Archanjela v Urminciach.
  • Svätú spoveď pred farskou hodovou slávnosťou môžete prijať vo štvrtok, v piatok a sobotu ½ hod. pred večernou sv. omšou.
  • Na budúcu nedeľu (26. septembra 2021) sa vo všetkých kostoloch uskutoční mimoriadna zbierka na pomoc pre ľudí trpiacich biedou na Kube. Prosíme vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ a ďakujeme.
  • Nové CD chrámového zboru z Hajnej Novej Vsi „Milovaná Láska“ si môžete objednať u pani Márii Chromíkovej ( v Horných Štitároch), u pani Miriam Krajčíkovej (v Urminciach) a u pani Vladimíry Petrovskej (v Hajnej Novej Vsi). Na Cd je desať piesni. Cena za jeden kus je 5,- Eur.
  • Prosím žiakov 3. ročníka a ich rodičov, aby sa pravidelne a s radosťou zúčastňovali na nedeľných bohoslužbách v rámci duchovnej prípravy na slávnosť prvého sv. prijímania. Povzbudzujem aj ostatných žiakov a študentov. Nedeľa je pre nás všetkých sviatočným dňom stretnutia s našim Pánom v chráme.
  • Blahoželám všetkým jubilantom k narodeninám a k meninám Matúšom, Zdenkám, Ľubošom a Vladislavom. Vyprosujem Vám Božie požehnanie a pevné zdravie.