Oznamy – farské

 • Od pondelka 14.6.2021 podľa COVID automatu je v našom okrese povolený počet veriacich  na bohoslužbách: 75% miest na sedenie. V kostole samozrejme používame dezinfekciu, rúško a dodržujeme vzájomné odstupy. Na obradoch nemôže byť prítomná osoba, ktorá má byť v karanténe alebo má príznaky respiračného infekčného ochorenia.
 • Poznámky k bohoslužbám: chrám sa otvára pre veriacich 30 min pred začiatkom sv. omše, riadime sa pokynmi usporiadateľov, pred sv. omšou sa premodlieva ruženec, spev je povolený na minimum, sv. prijímanie sa podáva na ruku, ruky na znak pokoja si nepodávame, dodržujeme rozostupy počas sv. prijímania i počas odchodu z chrámu (2m).
 • Upratovanie farského kostola bude mať tento týždeň – ul. Pod kostolom.
 • Pri príležitosti sviatku Božského Srdca sa koná v nedeľu 13. júna 2021 filiálna hodová slávnosť v Horných Štitároch. Sv. omša bude v nedeľu v Urminciach ráno o 8.00 hod. Slávnostná sv. omša bude v Horných Štitároch o 10.00 hod. Slávnosť začne o 9.45 hod. litániami pred sochou Božského Srdca. Hlavným celebrantom bude P. Adam Dedík SCJ, dištriktuálny sekretár. Srdečne všetkých pozývam. V tomto týždni sa duchovne pripravujeme na hodovú slávnosť v H. Štitároch.
 • Pri príležitosti sviatku sv. Antona Paduánskeho (13. júna) budeme vo farskom kostole v nedeľu o 8.00 obetovať sv. omšu +za živých a zosnulých Antonov v našej farnosti.
 • Pohreb zosnulého Júliusa Skladaného bude v pondelok 14. júna 2021 o 11.00 v Urminciach. Pohrebné obrady začnú sv. omšou vo farskom kostole.
 • V piatok 18. júna 2021 sa koná v Hajnej Novej Vsi modlitbové stretnutie. Začneme o 18.30 sv. omšou za účasti detí. Po sv. omši bude pokračovať adorácia. Spievať počas sv. omše a adorácie bude spevokol z Hajnej Novej Vsi. Modliť sa budeme za obnovu náboženského a duchovného života v našej farnosti po dvoch vlnách pandémie. Srdečne pozývam deti s rodičmi, mládež i dospelých.
 • Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!“
 • Pre lektorov je už pripravený rozpis služieb na tento mesiac.
 • Nevyhnutné administratívne žiadostí môžete vybaviť mailom či telefonicky (kontakt 0905 166 516, mail: faraurmince@centrum.sk).
 • Blahoželám všetkým jubilantom k narodeninám a k meninám Antonom, Vítom, Biankám a Blankám. Vyprosujem Vám Božie požehnanie a pevné zdravie.