Oznamy – farské

 • V pondelok 21.10. o 9.00 hod. plánujeme jesennú brigádu pri kostole. Prosím obetavých mužov a ženy o pomoc. Vopred všetkým Pán Boh zaplať.
 • V utorok 22.10. si pripomenieme 86. výročie posviacky farského kostola sv. Michala. Sv. omša bude o 18.30 hod. Srdečne pozývam.
 • V sobotu 26.10. v DD Dôstojnosť v Horných Štitároch sa koná Deň s rodinou. Sv. omša bude o 10.00 hod. v Domove dôchodcov.
 • Pri príležitosti 4. výročia odchodu do večnosti Jeho Eminencie Jána Chryzostoma kardinála Korca, SJ, nitrianskeho biskupa v rokoch 1990-2005, sa v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre bude v nedeľu 27. októbra 2019 o 9.00 hod. sláviť spomienková svätá omša.Pozývame kňazov a veriacich diecézy, aby sa podľa možnosti zúčastnili tejto spomienkovej slávnosti a odporúčame jeho dušu do Vašich modlitieb.
 • Na budúcu nedeľu (27.10.) sa mení čas – z letného na zimný – čiže o hodinu dozadu (z 3.00 hod. na 2.00 hod.)
 • Nezabúdajte na bezpečnosť na cestách a reflexné prvky, najmä vo večerných hodinách.
 • Tento mesiac sa z podnetu pápeža Františka slávi ako Mimoriadny misijný mesiac. Dnešná nedeľa (20.10.) je Misijnou nedeľou. Po sv. omši sa uskutočnila zbierka na misie.
 • Mesiac október je zasvätený modlitbe sv. ruženca. Častejšie sa modlievajme ruženec doma alebo v chráme pred sv. omšou.
 • Prosím žiakov 3. ročníka a ich rodičov, aby sa pravidelne a s radosťou zúčastňovali na nedeľných a sviatočných bohoslužbách v rámci duchovnej prípravy na slávnosť prvého sv. prijímania.
 • Pamiatkový úrad SR vyhlásil Kostol sv. Michala Archanjela v Urminciach za Národnú kultúrnu pamiatku.
 • Slovenská televízia odvysielala premiéru dokumentárneho filmu Božie domy s Vandalom. Dokument si môžete pozrieť v archíve STV.