Oznamy – farské

 • Aktuálne protiepidemické opatrenia: Na základe nariadenia Vlády SR, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania, sa od 24. októbra 2020 až do odvolania nebudú konať verejné sv. omše.
 • V platnosti je naďalej dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši.
 • Odporúčam vám sledovať každodenné sv. omše na TV LUX v pracovné dni o 7.00 a 18.30, v nedeľu o 10.00 a 18.30 hod. a prostredníctvom Rádia Lumen každý deň o 8.30 a 18.00 hod.
 • Prosím žiakov 3. a 4. ročníka a ich rodičov, aby v tomto čase, v rámci duchovnej prípravy na slávnosť prvého sv. prijímania, pozerali sv. omšu (najmä v nedeľu) prostredníctvom internetu alebo TV. Do slovníčka, ktorí žiaci dostali na začiatku školského roka, nech im to rodičia poznačia.
 • Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní. „Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi, ako aj s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, môžem veriacim odporúčať, aby sa nechali otestovať, a napomohli tak spoločnému dobru,“ uvádza sa v stanovisku predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského.
 • Veľmi pekne ďakujem pani Vierke Pajgertovej z Horných Štitár za darované nové rúška s výšivkou. Pán Boh zaplať.
 • Nevyhnutné administratívne žiadostí môžete vybaviť mailom či telefonicky (kontakt 0905 166 516, mail: faraurmince@centrum.sk).
 • Naliehavé zaopatrovanie chorých môžete nahlásiť telefonicky (0905166516 alebo 038/5386120).
 • V prípade, že sa chcete niečo spýtať alebo potrebujete duchovný rozhovor či povzbudenie, môžete ma kedykoľvek kontaktovať (tel. č. 0905 166 516).
 • Pohreby, sobáše a krsty sa môžu konať naďalej podľa doteraz platných pravidiel.
 • V našom dekanáte chceme založiť charitu. Hľadáme minimálne troch dobrovoľníkov – laikov, ktorí budú ochotní spolupracovať na charitatívnych projektoch. Prihláste sa telefonicky alebo mailom.
 • Mesiac október je zasvätený modlitbe sv. ruženca. Častejšie sa v tomto čase najmä doma modlievajme túto modlitbu – minimálne aspoň desiatok. Obetujme ju za odvrátenie pandémie.
 • Ďakujem všetkým mojim farníkom, ktorí hygienické nariadenia a odporúčania od začiatku pandémie skutočne poctivo dodržiavajú. V našich kostoloch vo farnosti sme nezaznamenali žiadne svojvoľné porušovanie predpisov, ba naopak, aj to, čo je iba odporúčané sa snažia veriaci dodržiavať. Buďme aj naďalej v tomto príkladom pre ostatných. Našou povinnosť je chrániť svoje zdravie, aj zdravie každého účastníka zhromaždení v našich chrámoch.
 • Naša farníčka študentka Daniela Bistáková z Hajnej Novej Vsi v týchto dňoch úspešne absolvovala v Rajeckých Tepliciach základný kurz pre vedúcich detských spoločenstiev a získala osvedčenie odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou. Srdečne blahoželáme.
 • Maltézska pomoc Slovensko ponúka priestor pre dobrovoľníkov, ktorí by sa chceli angažovať v službe chudobným, chorým a núdznym. Ak máte záujem spolupracovať môžete kontaktovať osobne, telefonicky alebo mailom Matúša Hlockého (kontakt 0918 447 095 alebo mail: hlockymatus@gmail.com). V kostole vzadu na stolíku sú tiež k dispozícii informačné letáky.
 • Blahoželám všetkým k narodeninám a k meninám  všetkým Sabínam, Kláram, Šimonom, Simonom a Simonám. Vyprosujem Vám najmä Božie požehnanie a pevné zdravie.