Oznamy – farské

 • Kvetnou nedeľou začíname sláviť Svätý týždeň. Pri bohoslužbách požehnám baburiatka a spievať sa budú pašie. Zároveň slávime 34. Medzinárodný deň mladých.
 • Krížová cesta bude dnes – v nedeľu 14. 4 .2019 –  v Urminciach o 18.30 hod. Začíname na Námestí sv. Michala.
 • Na Zelený štvrtok bude sv. omša na Pamiatku Pánovej poslednej večere o 17.30 v Horných Štitároch a o 18.30 hod. v Urminciach. Po sv. omši môžete zotrvať v tichej adorácii spolu s Kristom v Getsemanskej záhrade.
 • Na Veľký piatok sa neslávi sv. omša, konajú sa len obrady, ktoré v našom farskom kostole začínajú o 15.00 hod. V piatok zachovávame prísny pôst a zdržujeme sa mäsitých pokrmov. O 12.00 hod. bude krížová cesta v Hajnej Novej Vsi. Večer o 20.00 hod. budú vo farskom kostole Lamentácie proroka Jeremiáša.
 • Na Bielu sobotu sa koná celodenná poklona pri Božom hrobe, ktorá začína od 8.00 hod. a končí o 19.00. Veľkonočná vigília s procesiou začína o 19.30 hod.
 • Program pre birmovancov: V Urminciach: dnes účasť na krížovej ceste, v piatok účasť na obradoch, v sobotu adorácia pri Božom hrobe (na adoráciu sa treba zapísať v sakristii) – v Štitároch: sv. omša vo štvrtok o 17.30, v sobotu o 9.00 adorácia v kostole – v Hajnej: vo štvrtok o 20.00 hod. adorácia v kostole, v piatok o 12.00 hod. krížová cesta.
 • Počas sv. omše na veľkonočnú nedeľu požehnám jedlo, ktoré si môžete doniesť v košíku a položiť pred oltár.
 • Slávnosť 1. svätého prijímania žiakov 3. ročníka ZŠ v našej farnosti je naplánovaná na nedeľu 26. mája 2019 v Urminciach a v sobotu 25. mája 2019 v Horných Štitároch. Prosím rodičov, aby sprevádzali ešte viac svoje deti počas duchovnej prípravy (účasťou na sv. omšiach, spoločnou modlitbou doma, prípravou na náboženskú výchovu v škole, dobrým príkladom a pod.) Deti, ktoré neboli pokrstené v našej farnosti, budú potrebovať krstný list z tej farnosti, kde sa konal krst.
 • Dôležité dátumy v roku 2019: Veľká noc bude 21. apríla 2019. Púť k Jurkovi sa koná 28. apríla. Birmovka bude v Urminciach v nedeľu dopoludnia 19. mája 2019. Hody v H. Štitároch budú 30. júna 2019. Hody v Hajnej 22. septembra 2019 a farské hody v Urminciach 29. septembra 2019.
 • Pre birmovancov a ich rodičov sú na našej webstránke k dispozícii Pokyny pre birmovancov.
 • Prosím horliteľov, aby si doplnili modlitbové skupinky a oslovili nových členov. Kto má záujem patriť do Ružencového bratstva, nech sa prihlási u horliteľov.
 • Prosím žiakov 3. ročníka a ich rodičov, aby sa pravidelne a s radosťou zúčastňovali na nedeľných bohoslužbách v rámci duchovnej prípravy na slávnosť prvého sv. prijímania.