Oznamy – farské

  • Úmysly na sv. omše v II. polroku sa budú zapisovať od pondelka 24. júna 2019 po večernej sv. omši.
  • V piatok 28. júna 2019 zakončíme školský rok 2018/2019 slávnostnou bohoslužbou za účasti žiakov a pedagógov ZŠ. Sv. omša začne o 7.30 hod. vo farskom kostole. Potom bude pokračovať program v škole. Srdečne všetkých pozývam. V piatok 28. júna 2019 slávime tiež sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Program ukončenia školského roku je zmenený nakoľko všetci kňazi Nitrianskej diecézy majú v tento deň celodiecéznu rekolekciu v Hronskom Beňadiku, pri ktorej tamojší kostol bude vyhlásený za baziliku minor.
  • Pri príležitosti sviatku Božského Srdca sa koná na budúcu nedeľu – 30. 6. – filiálna hodová slávnosť v Horných Štitároch. Sv. omša bude v nedeľu v Urminciach ráno o 9.00 hod. Slávnostná sv. omša bude v Horných Štitároch o 10.30 hod. Slávnosť začne o 10.15 hod. litániami pred sochou Božského Srdca. Hlavným celebrantom bude vdp. Jozef Šafár. Srdečne všetkých pozývam. Po sv. omši bude agapé.
  • V tomto týždni sa duchovne pripravujeme na hodovú slávnosť v H. Štitároch. Duchovná obnova tam začína vo štvrtok 27. júna 2019. Sviatosť zmierenia budem vysluhovať vo štvrtok od 17.00 do 18.30 hod.
  • V sobotu 29. júna 2019 máme cirkevne prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sv. omše budú v našej farnosti: v Urminciach o 8.00 hod., v Štitároch o 9.15 a v Hajnej o 10.30 hod.
  • Zväz žien ZORA,  Klub dôchodcov, TJ Zlatý klas Urmince pod záštitou starostu obce Urmince Vás všetkých srdečne pozývajú na III. ročník súťaže vo varení gulášu GULÁŠMAJSTER OBCE URMINCE, ktorá sa bude konať v sobotu 29. 06. 2019 na futbalovom ihrisku.
  • Pamiatkový úrad SR vyhlásil Kostol sv. Michala Archanjela v Urminciach za Národnú kultúrnu pamiatku.
  • Slovenská televízia odvysielala premiéru dokumentárneho filmu Božie domy s Vandalom. Dokument si môžete pozrieť v archíve STV.
  • Dôležité dátumy v roku 2019: Slávnosť Corpus Christi bude vo štvrtok 20. júna. Hody v H. Štitároch budú 30. júna 2019. Hody v Hajnej 22. septembra 2019 a farské hody v Urminciach 29. septembra 2019.