Počas pandémie

Verejné slávenie obmedzené!

od 15.10. 2020 do 23.10.2020

Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré budú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb.

Po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva hovorca KBS Martin Kramara potvrdil informáciu, že toto pravidlo sa vzťahuje aj na bohoslužby. Znamená to, že slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza, podobne, ako je tomu v tejto chvíli napríklad aj v Českej republike.

Hoci to nie je veľká zmena, bude predsa uskutočniteľné, aby na svätú omšu prišla napríklad aspoň rodina, na ktorej úmysel je daná bohoslužba slávená,“ povedal pre TK KBS Martin Kramara s tým, že KBS o danej veci už informovala biskupov, a momentálne sa pripravuje aktualizácia informácií pre kňazov.


Kto môže prísť na sv. omšu do chrámu?

od 15.10. 2020 do 23.10.2020

Drahí veriaci,

z nariadenia hlavného hygienika SR je od 15. októbra slávenie verejných bohoslužieb možné iba s limitom 6 osôb, vrátane kňaza a asistencie.

Z tohto dôvodu sa až do odvolania na sv. omši môžu zúčastniť iba kňaz, kostolník a maximálne 4 osoby z rodiny, ktorá si daný úmysel sv. omše nahlásila.

Ďakujem za pochopenie!


Zmeny od 1.10. do 14.10.2020

Na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR od 1. októbra 2020 až do odvolania môže byť počas sv. omše alebo iného liturgického slávenia (svadby, krstu a pod.) prítomných v jednom okamihu v kostole najviac 50 osôb (vrátane kňaza, organizačnej služby, kostolníka, miništrantov…). Z tohto dôvodu musíme žiaľ pristúpiť k určitým úpravám, ktoré sme ešte nerealizovali, a preto sa na prvý pohľad môžu zdať zvláštne. Vzhľadom na hygienické obmedzenia sú však potrebné, aby nenastali komplikácie:

 • Na sv. omši môže byť najviac 50 osôb. Cez pracovné dni to asi nebude problém. Komplikovanejšia situácia môže nastať v nedeľu. To si bude vyžadovať viac trpezlivosti, ohľaduplnosti a vzájomného pochopenia. Niekoľko miest (cca 5) bude vždy rezervovaných pre ľudí, ktorí majú zahlásený úmysel danej sv. omše. Po naplnení počtu už nebude možné vstupovať do kostola, aby sa počet nenavýšil.
 • Vstup do kostola bude možný len cez jeden hlavný vchod kostola (vrátane miništrantov). Je to z dôvodu počítania prítomných ľudí. Do počtu prítomných sa automaticky započítavajú aj kňaz, kostolník, lektor, organizačná služba (1-2 osoby) a miništranti.
 • Rozpis sv. omší počas tohto týždňa zostáva v platnosti.
 • V sobotu večer bude o 18.30 vyhradená v Urminciach večerná sv. omša pre starších.
 • Kto sa nebude môcť zúčastniť v nedeľu sv. omše v chráme, má udelený dišpenz a môže sledovať sv. omše prostredníctvom internetu alebo TV.
 • Veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., prosíme, aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom TV alebo internetu.
 • Sv. omše budú tiché, bez spevu.
 • Pri vstupe do kostola je potrebné sa riadiť pokynmi organizačnej služby, aplikovať dezinfekciu, každý musí mať rúško na tvári, treba zachovať odstupy, uplatniť sedenie šachovnicovým spôsobom (okrem osôb spoločnej domácnosti), sv. prijímanie sa podáva na ruku.

Ďakujeme za pochopenie! 

Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka – oroduj za nás.


Usmernenia v skratke

platné od 1.10. do 14.10.2020


Informácie z Biskupského úradu


 

Západ slnka…


 

Sväté prijímanie sa bude naďalej prednostne podávať do rúk

Bratislava 19. júna (TK KBS) Sväté prijímanie sa bude od soboty 20. júna naďalej prednostne podávať do rúk. Bude však možné podať ho aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je schopná prijať Eucharistiu do rúk. Vyplýva to z Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktoré úrad zverejnil dnes.

Generálny sekretariát Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na základe opatrenia úradu usmerňuje, že na sväté prijímanie najskôr majú ísť veriaci, ktorí prijmú Eucharistiu do rúk. Na záver pristúpia k svätému prijímaniu tí, ktorí do rúk nie sú schopní prijímať, a rozdávateľ im podá sväté prijímanie do úst. Kňazov prosíme o aplikovanie pastoračnej múdrosti a predchádzanie konfliktom. Nemožnosť prijať Eucharistiu do rúk môže byť fyzického (kožná nemoc, chvenie rúk, nutnosť opierať sa barle, slabozrakosť, atď.), psychologického a duchovného charakteru. Prosíme kňazov, aby túto nemožnosť správne vyhodnotili a daným veriacim umožnili prijať sväté prijímanie do úst. Veriacich zasa prosíme, aby rešpektovali odporúčanie a prednostne prijímali do rúk.

Pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod.) Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii). Je potrebné dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety.

Naďalej sa odporúča, aby sa ruky na bohoslužbách nepodávali. Znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo úsmevom. Odporúča sa v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky).

Ako je už známe, z opatrení Úradu verejného zdravotníctva vyplýva povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií, že vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch bude možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov je nutné aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice. Úrad odporúča zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúča v radoch alternovať. Je potrebné dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu). Z obradov majú byť úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia. Pokiaľ je to možné je treba usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách.

Úrad tiež odporúča vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

Martin Kramara, hovorca KBS


Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny COVID-19

V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich v Slovenskej republike vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre cirkevné spoločenstvá až do odvolania záväzné pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach. Opatrenia sa odvíjajú od toho, do ktorej z troch definovaných kategórií cirkevné spoločenstvo aktuálne spadá. „Semafor“ s farebnými kategóriami a podrobnými pokynmi pre poskytovanie duchovnej služby počas 2. vlny pandémie Covid-19, ako aj aktualizovanú tabuľku kategórií podľa okresov možno nájsť na tomto linku:

https://www.tkkbs.sk/semafor


MODLITBA ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

Pane Ježišu,
ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov
a urobil si ich rybármi ľudí,
tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie:
Poď a nasleduj ma!
Daruj mladým chlapcom a dievčatám
milosť ochotne odpovedať na tvoj hlas.
Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým,
ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe.
Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť.
Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu
a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo
pre nedostatok pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia.

Mária, Matka Cirkvi,príklad každého povolania,
pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi,
ktorý nás volá  spolupracovať na Božom pláne.
Amen.

   Panna Mária, matka Krista – Veľkňaza,
vypros pre naše Slovensko veľa svätých a horlivých kňazov.

 


List pápeža Františka všetkým veriacim na mesiac máj 2020

Drahí bratia a sestry,

už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s osobitnou intenzitou vyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je tradíciou modliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť tento domáci rozmer nás „prinútili“ obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z duchovného hľadiska.

Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa situácie, s cenením si oboch možností. V každom prípade je tu však jedno tajomstvo, ako na to: jednoduchosť. A ľahko nájdeme, aj na internete, dobré predlohy ako sa modliť.

Okrem toho vám ponúkam texty dvoch modlitieb k Panne Márii, ktoré môžete prednášať na konci ruženca, a ktoré sa i ja sám budem modliť v mesiaci máj, duchovne zjednotený s vami. Pripájam ich k tomuto listu, aby tak boli k dispozícii všetkým.

Drahí bratia a sestry, kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku. Ja sa budem modliť za vás, osobitne za tých, čo najviac trpia, a vy sa prosím modlite za mňa. Ďakujem vám a zo srdca vám žehnám.

V Ríme pri Svätom Jánovi z Lateránu 25. apríla 2020, na sviatok sv. Marka evanjelistu


MODLITBY PÁPEŽA FRANTIŠKA

K listu pápeža Františka sú pripojené texty dvoch modlitieb. Prvá z nich je stručnejšia a totožná s tou, ktorou Svätý Otec 11. marca zveril mesto Rím pod ochranu Panny Márie pred obrazom Matky Božej z pútnickej svätyne Divino Amore. Druhá modlitba je dlhšia a menuje rozličné skupiny osôb v kríze pandémie. Vyprosuje ochranu Matky Božej jej orodovaním u Boha v súvislosti so širšími dôsledkami krízy a jej výzvami pre ľudstvo, a to aj v ekonomickej, sociálnej a politickej oblasti.

Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru.
Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš, čo potrebujeme, a sme si istí, že sa postaráš o to, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla po tejto chvíli skúšky znova nastať radosť a oslava.
Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa dôsledne Otcovou vôľou a konať to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás skrze kríž priviedol k radosti vzkriesenia. Amen.

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

– –

V súčasnej dramatickej situácii, plnej utrpenia a obáv, ktoré sužujú celý svet, utiekame sa k tebe, Božia Matka a naša Matka, a hľadáme útočisko pod tvojou ochranou.

Panna Mária, obráť k nám svoje milosrdné oči v tejto pandémii koronavírusu a uteš tých, ktorí sú vystrašení a ktorí oplakávajú svojich drahých zosnulých, často pochovaných spôsobom, ktorý zraňuje dušu. Posilni tých, čo sa obávajú o svojich chorých, ktorým nemôžu byť nablízku z dôvodu zabránenia nákazy. Posilni dôveru u tých, ktorí v dôsledku dopadov pandémie na ekonomiku a zamestnanosť prežívajú úzkosť z neistej budúcnosti.

Božia Matka a naša Matka, vypros pre nás u Boha, Otca milosrdenstva, aby táto ťažká skúška skončila a aby nám znova zasvitla nádej a pokoj. Tak, ako si sa v Káne prihovorila u svojho božského Syna, popros ho, aby utešil rodiny chorých a obetí pandémie a aby otvoril ich srdcia dôvere.

Ochraňuj lekárov, sestry, zdravotný personál a dobrovoľníkov, ktorí sú v tejto dobe krízovej situácie v prvej línii a riskujú svoj život kvôli záchrane iných životov. Sprevádzaj ich hrdinské úsilie a daj im silu, dobrotu a zdravie.

Stoj pri tých, ktorí dňom i nocou pomáhajú chorým, a tiež pri kňazoch, ktorí sa s pastierskou starostlivosťou a evanjeliovým duchom usilujú pomôcť a povzbudiť všetkých.
Svätá Panna, osvieť mysle odborníkov, aby našli správne riešenia ako zvíťaziť nad týmto vírusom.

Pomáhaj zodpovedným jednotlivých štátov, aby konali múdro, starostlivo a obetavo, aby podporovali tých, ktorým chýbajú prostriedky na živobytie, aby prezieravo a v solidárnom duchu naplánovali sociálne a ekonomické opatrenia.

Najsvätejšia Panna Mária, dotkni sa sŕdc, aby obrovské sumy používané na zvyšovanie a zdokonaľovanie zbrojenia boli namiesto toho určené na podporu vhodného bádania, aby sa v budúcnosti predišlo podobným katastrofám.

Najmilšia Matka, daj, nech vo svete vzrastie povedomie našej spolupatričnosti ako členov jednej veľkej rodiny, nech si uvedomíme puto, ktoré nás všetkých spája, aby sme v bratskom a solidárnom duchu vyšli na pomoc mnohej biede a situáciám chudoby. Povzbuď našu pevnosť vo viere, vytrvalosť v službe, stálosť v modlitbe.

Ó Mária, Utešiteľka skľúčených, objím všetky svoje trpiace deti a vypros nám od Boha, aby zasiahol svojou všemohúcou rukou a oslobodil nás od tejto hroznej pandémie, aby sa život mohol znovu rozbehnúť svojím bežným tempom.

Zverujeme sa tebe, ktorá si žiarivým znamením spásy a nádeje na našej ceste, ó dobrotivá, ó milostivá, ó sladká Panna Mária. Amen.


NOVÉNA O PRÍHOVOR SV. KORONY

Nitrianske biskupstvo spracovalo a zverejnilo texty  Novény o príhovor svätej Korony za oslobodenie od choroby a núdze v ohrození corona-vírusom. Sú prekladom nemeckého originálu Johannesa Hartla z Domu modlitby v Augsburgu. Preklad bol schválený nitrianskym diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom.


Požehnanie jedla vo veľkonočnom období

Požehnanie jedla vo veľkonočnom období

Požehnanie veľkonočných jedál – Veľká noc 2020

PASTORAČNÉ USMERNENIA PRE NAŠU FARNOSŤ

od 10. marca 2020  až do 6. mája 2020

 • Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska od 10. marca až do 6. mája 2020  sa nebudú v našej farnosti (ani v nedeľu) sláviť verejné sv. omše za účasti ľudí.
 • V kostoloch sa nekonajú ani spoločné pobožnosti (modlitba ruženca, krížová cesta). Prekladajú sa na iný termín všetky spoločné stretnutia, poučenia a nácviky.
 • Nevyhnutné administratívne žiadostí môžete vybaviť mailom či telefonicky (tel. kontakt 0905 166 516, mail: faraurmince@centrum.sk).
 • Naliehavé zaopatrovanie chorých môžete nahlásiť telefonicky (0905166516 alebo 038/5386120)
 • V prípade úmrtia sa budú konať pohrebné obrady bez zádušnej sv. omše za účasti najbližších príbuzných.
 • Čo sa týka sv. spovede, pokiaľ niekto potrebuje neodkladne sviatosť zmierenia, nech ma kontaktuje. V čase obmedzení a nemožnosti sa hromadne stretávať je dôležité vykonať si úkon ľútosti, ako nás k tomu povzbudzuje pápež František.
 • Odporúčame vám sledovať každodenné sv. omše na TV LUX v pracovné dni o 7.00, 12.00 a 18.30, v sobotu o 7.00 a 18.30 a v nedeľu o 10.30 a 18.30 hod. a prostredníctvom Rádia Lumen o 18.00 hod.
 • Okrem sledovania prenosov sv. omší Vás povzbudzujeme k súkromným domácim pobožnostiam, modlitbám, k čítaniu Božieho slova, rozjímaniu a k duchovným zamysleniam.
 • Obetujte každodenné modlitby, pobožnosti a pôsty za odvrátenie nákazy, za uzdravenie chorých, za pomoc pre lekárov a zdravotníkov.
 • Buďte v tomto čase, kedy platia viaceré obmedzenia, trpezliví, dodržiavajte všetky pokyny a hygienické opatrenia, aby sme každý svojou disciplinovanosťou a zodpovedným správaním zamedzili šíreniu vírusu.
 • Aktuálne informácie sledujte na webstránke našej farnosti farnosturmince.sk

Poznáte sv. Koronu – patrónku proti epidémiám?

V Taliansku, priamo uprostred pandémie koronavírusu, leží mestečko Anzu.Nachádza sa tam bazilika, v ktorej sú od 9. storočia uchovávané relikvie sv. Viktora a sv. Korony. Slovo „corona“ je latinským slovom pre korunu. Paradoxne, sv. Korona je považovaná za patrónku proti epidémií. Aj slovo koronavírus, ktoré momentálne hýbe svetom, je odvodené od slova koruna.

O sv. Korone vieme málo. Spolu so sv. Viktorom sú zaznamenaní v rímskych záznamoch o mučeníkoch. Ohľadom presného miesta ich umučenia sú stále určité nejasnosti. Väčšina sa však zhoduje, že zomreli v roku 170, za vlády Marka Aurélia, na príkaz rímskeho sudcu Sebastiána.

Legenda hovorí, že Viktor bol rímskym vojakom. Rimania zistili, že je kresťan. Priviedli ho pred sudcu Sebastiána, ktorý kresťanov nenávidel. Viktora nechal priviazať ku stĺpu a bičovať. Neďaleko bolo dievča menom Korona. Keď videla ako Viktora mučia, rozhodla sa umierajúcemu mužovi pomôcť v jeho agónii. Vyznala svoju kresťanskú vieru všetkým prítomným a utekala k miestu, kde mučili Viktora. Kľakla si a modlila sa zaňho. Netrvalo dlho a vojaci priviedli pred Sebastiána aj Koronu. Keďže táto mladá žena nerešpektovala jeho autoritu, nechal ju okamžite uväzniť a mučiť. Potom prikázal, aby bola priviazaná o dve palmy, ktoré jej krehké telo rozpoltili. Sviatok sv. Korony a sv. Viktora sa slávi 14. mája.

K obom mučeníkom sa modlíme za príhovor o odvrátenie tejto pandémie.


ZRUŠENIE SLÁVENIA VEREJNÝCH SV. OMŠÍ AŽ DO ODVOLANIA

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária (viď nižšie).
„Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. Včera pri Urbi et Orbi pápež František povedal, že to dokážeme jedine spoločne. Lebo všetci máme zodpovednosť jeden za druhého,“ pripomenul v tejto súvislosti predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a dodal:
Prosím kňazov, aby naliehavo chránili zdravie veriacich, a zároveň boli k dispozícii pre ich duchovné potreby. Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu, či internet: zostaňme ľuďom nablízku! Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory. A prosím aj veriacich, aby tieto dni využili na prehĺbenie svojho duchovného života. Aby pevne vykročili na ceste milosti, a chránili sa hriechu. V domácich cirkvách, v našich rodinách, rozvíjajme teraz účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní Ježiša Krista, ktorú sme získali pri krste (viď KKC 783-786). Sme Boží ľud. A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke napospas. “Modlitba a tichá služba – to sú naše víťazné zbrane.“ Takto nás vedie Svätý Otec, a takto sa všetci zjednoťme v nasledujúcich dňoch.“

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“

V Bratislave 28. marca 2020


PRÍHOVOR PÁPEŽA FRANTIŠKA NA ZAČIATKU VEĽKÉHO TÝŽDŇA

Pred vstupom do Veľkého týždňa sa Svätý Otec František v piatok večer 3. apríla prihovoril v päťminútovom videoposolstve. Po slovách útechy a povzbudenia v mimoriadne náročnej situácii pandémie v ňom pápež pozýva načerpať vieru a nádej pri slávení posvätných dní.

Drahí priatelia, dobrý večer!

V tento večer mám možnosť vstúpiť do vašich domovov iným spôsobom než zvyčajne. Ak mi dovolíte, chcel by som sa s vami porozprávať na nejakú chvíľu, v tomto čase ťažkostí a utrpenia. Predstavujem si vás vo vašich rodinách, ako prežívate neobvyklý život, aby ste sa vyhli nákaze. Myslím na živosť detí a mládeže, ktorí nemôžu vychádzať, navštevovať školu, žiť ich život.

Mám v srdci všetky rodiny, zvlášť tie, ktoré majú niekoho zo svojich drahých chorého, alebo sú v žiali nad stratou blízkych či už pre koronavírus, alebo iné príčiny. V týchto dňoch myslím často na ľudí osamelých, pre ktorých je ťažké vyrovnať sa s týmito chvíľami. Predovšetkým myslím na starých ľudí, ktorí sú mi tak drahí.

Nezabúdam na nikoho z tých, čo sú chorí na koronavírus a hospitalizovaní v nemocniciach. Som si vedomý šľachetnosti tých, ktorí sa pri tejto pandémii vystavujú ohrozeniu pre opateru chorých alebo zabezpečenie základných služieb spoločnosti. Koľkí hrdinovia, dennodenne, v každej hodine!

Pamätám aj na mnohých, čo sú v tiesnivých ekonomických podmienkach a majú obavy o prácu a o budúcnosť. Moja myseľ mieri aj k odsúdeným vo väzniciach, ku ktorých bolesti sa pridáva aj strach z epidémie, o seba samých i o svojich drahých; myslím na bezdomovcov, ktorí nemajú domov, ktorý by ich chránil.

Je to náročná chvíľa pre všetkých. Pre mnohých extrémne náročná. Pápež to tiež vie, a týmito slovami chce všetkým vyjadriť svoju blízkosť a svoju lásku. Snažme sa, ak môžeme, využiť čo najlepšie tento čas: buďme šľachetní; pomáhajme tomu, kto je v núdzi v našom okolí; vyhľadajme, možno cez telefón alebo sociálne siete, osamelejších ľudí; modlime sa k Pánovi za všetkých, ktorí sú skúšaní v Taliansku i vo svete. Aj keď sme izolovaní, myšlienky a duch môžu dosiahnuť ďaleko s kreativitou lásky. Toto je dnes potrebné: kreativita lásky.

Budeme naozaj nezvyčajným spôsobom sláviť Veľký týždeň, ktorý prejavuje a zhŕňa posolstvo evanjelia o bezhraničnej Božej láske. A v tichu našich miest znovu zaznie evanjelium Veľkej noci. Apoštol Pavol hovorí: «Zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych» (2 Kor 5,15).

Vo zmŕtvychvstalom Ježišovi zvíťazil život nad smrťou. Táto veľkonočná viera živí našu nádej. Chcel by som sa o ňu s vami podeliť dnes večer. Je to nádej na lepšie časy, v ktorých budeme i my lepšími, konečne oslobodení od zla a od tejto pandémie. Je to nádej: nádej nesklame; nie je to ilúzia, je to nádej.

Vzájomne bok po boku, v láske a trpezlivosti, môžeme si v týchto dňoch pripravovať lepšie časy. Ďakujem vám, že ste mi dovolili vstúpiť do vašich domovov. Robte gestá nežnosti voči tomu, kto trpí, voči deťom, starým ľuďom. Povedzte im, že pápež je im nablízku a modlí sa, aby nás Pán všetkých už skoro oslobodil od zla. A vy, modlite sa za mňa.

Dobrú chuť k večeri. Do skorého videnia!


Ako pozerať doma prenos svätej omše?

V čase zákazu verejných svätých omší je možné si ich nahradiť aspoň sledovaním priameho prenosu cez niektoré z médií. V súčasných mimoriadnych podmienkach je to maximum, ktoré sa dá za daných okolností urobiť.

Počas svätého prijímania v priamom prenose je dôležité si urobiť duchovné sväté prijímanie, čo znamená vzbudenie si osobnej vrúcnej túžby prijať Ježiša, túžby prijať ho do hĺbky vlastného srdca.

Pri účasti na svätej omši prostredníctvom priameho prenosu je dôležité mať na pamäti toto:

 • hoci väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu niekedy aj v rôznych uvoľnených oddychových polohách, pri sledovaní svätej omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista;
 • svoju snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby;
 • počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov.

Toto všetko sú, isteže, vonkajšie prejavy, ale ony aj vyjadrujú základný postoj srdca, ktorý je kľúčový. Má totiž vyjadrovať lásku k Ježišovi Kristovi.


DUCHOVNÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Odporúča sa tým, ktorí z akejkoľvek príčiny nemôžu prijať Eucharistiu, aby si vzbudili dokonalú ľútosť nad hriechmi, úmysel a mohli tak „duchovne“ prijímať. Mnohí svätci z vlastnej skúsenosti dosvedčujú význam duchovného svätého prijímania. Veľký ctiteľ Eucharistie svätý Tomáš Akvinský hovorí, že duchovné sväté prijímanie je „vrúcnou túžbou prijať Ježiša a spojiť sa s ním, ako keby sme ho skutočne prijímali“.

Môj Ježišu,

verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný.

Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko.

Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť.

Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne

so svojou milosťou do môjho srdca.

Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou.

Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.


Podnet k zamysleniu a k modlitbe…

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


Sv. omše bez účastí ľudí

Úmysly sv. omší, ktoré boli v našej farnosti ešte pred epidémiou nahlásené sú presunuté (vzhľadom na mimoriadnu situáciu pravdepodobne až na II. polrok). Ale ak niekto chce obetovať sv. omšu a byť len duchovne spojený, môžete mi úmysel nahlásiť telefonicky alebo mailom. Pri nahlásení úmyslu Vás tiež informujem, kedy budem sv. omšu sláviť (deň aj čas), aby ste sa vedeli duchovne pripojiť k modlitbe.


MIMORIADNE POŽEHNANIE PÁPEŽA RÍMU A SVETU

Pápež František v piatok 27. marca o 18.00 hod. na prázdnom námestí pred Bazilikou sv. Petra na konci adorácie udelil mimoriadne eucharistické požehnanie Urbi et Orbi (Mestu a Svetu). Toto eucharistické požehnanie určené mestu Rím a celému svetu bolo spojené s možnosťou získať úplné odpustky, v súvislosti s naliehavou situáciou nákazy Covid-19.

Príhovor pápeža Františka pri tejto príležitosti:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-03/meditacia-papeza-frantiska-pri-urbi-et-orbi-vitazne-zbrane-su-m.html


HYGIENICKÉ OPATRENIA PRI PREDÁVANÍ PUTOVNEJ KAPLNKY!!!

Hygienické opatrenia – Putovná kaplnka


MODLITBY V ČASE EPIDÉMIE

Socha sv. Rochusa, ktorú dal postaviť v Urminciach v roku 1866 mlynár Ignác Chrenko s manželkou Alžbetou rod. Jankovičovou.

 

„…Keď našich predkov postihli katastrofy, mor, hlad, vojny, požiare alebo potopy, boli schopní padnúť na kolená a prosiť Boha o zmilovanie. Na poďakovanie stavali morové stĺpy a Božie muky, ktoré dodnes pripomínajú ich slzy šťastia za ukončenie trápenia. Dnes toho už mnohí, žiaľ, nie sú schopní. Srdcia mnohých príliš otupeli. V pocite, že sa nám nič zlé nemôže stať a nad všetkým máme moc, a ani  Boha k životu veľmi nepotrebujeme, sme stratili elementárny zmysel pre kajúcnosť a rešpekt pred vecami, ktoré nás prevyšujú. Ale pre lepšiu budúcnosť Vašich detí a Vašich vnúčat sa nám dnes patrí pokľaknúť, viac ako inokedy. Patrí sa nám byť kajúcimi, ľutujúcimi a prosiacimi.…“

(zo zamyslenia Dr. Štefana Kováča)

Sv. Rochus, ochranca proti epidémiám a nákazám

Všemohúci Bože, Ty si naše útočište v súžení, opora v slabosti a útecha v zármutku, zmiluj sa nad nami hriešnymi a na príhovor sv. Rochusa, pomôž nám v núdzi, ktorá na nás dolieha a ochráň nás od všetkých chorôb duše i tela.

Modlitba k našej Nebeskej patrónke

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“

Modlitba Svätého Otca pápeža Františka pred milostivým obrazom Matky Božej

Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje.

Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru.

Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš čo potrebujeme a sme si istí, že sa postaráš, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla znova nastať radosť a oslava po tejto chvíli skúšky.

Pomáhaj nám, Matka Božskej lásky, riadiť sa dôsledne vôľou Otca a konať to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás priviedol skrze kríž k radosti vzkriesenia. Amen.

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Rím, 11. marec 2020

 Modlitba čínskych biskupov v čase epidémie

Bože, Ty si žriedlom všetkého dobra. Prichádzame k Tebe, aby sme vzývali Tvoje milosrdenstvo. Ty si stvoril vesmír v harmónii a kráse, ale my, našou pýchou sme zničili chod prírody a vyprovokovali ekologickú krízu, ktorá zasiahla naše zdravie a blaho ľudskej rodiny. Preto Ťa prosíme o odpustenie.

Zhliadni Bože milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame v strede novej vírusovej epidémie. Daj, aby sme mohli zakúsiť ešte Tvoju otcovskú starostlivosť. Obnov poriadok a harmóniu a obnov v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu Zem, ako verný strážcovia.

Zverujeme Tí všetkých chorých a ich rodiny. Prines uzdravenie ich telu, ich mysli a ich duchu, sprav ich účastných na Veľkonočnom Tajomstve Tvojho Syna. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a zosilniť ducha solidarity medzi nami. Podopri lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú zdroje na ochranu svojho zdravia.

Veríme, že Ty si ten, ktorý hýbe chod dejín človeka a tvoja láska môže zmeniť v dobro náš osud, akýkoľvek je náš ľudský stav. Daruj pevnú vieru všetkým kresťanom, aby uprostred strachu a chaosu mohli vykonávať misiu, ktorú si im zveril.

Ó, Bože požehnaj hojne našu ľudskú rodinu a zažeň všetko zlo. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme Ťa mohli oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Pretože Ty si Tvorcom života a s Tvojim Synom, naším Pánom v jednote s Duchom Svätým, žiješ a kraľuješ, na veky vekov. Amen.

Hong Kong, 3. februára 2020