2014

Návšteva školských sestier z Nového Mesta nad Váhom – 19.10.2014

Urminské hody – 28. septembra 2014

Oslava titulu filiálneho kostola sv. Bystríka v Hajnej Novej Vsi – 21.9.2014

Dožinková slávnosť – 26. júla 2014 v Urminciach