50. výročie výstavby kostola v H. Štitároch – 21.6.2020

Vďaka priaznivej epidemiologickej situácii sa v nedeľu 21. júna 2020 vo filiálnej obci Horné Štitáre mohla uskutočniť hodová slávnosť. Pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho si veriaci pripomínali titul zasvätenia kostola a zároveň v tomto roku aj 50. výročie od ukončenia jeho výstavby. Na slávnosť prijal pozvanie nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Organizátori zabezpečili všetko potrebné, aby sa dodržiavali aktuálne hygienické opatrenia i odporúčania. Celá slávnosť sa odohrávala v exteriéri. Obloha bola síce zatiahnutá, ale všetko sa uskutočnilo podľa pôvodného plánu. Program sa začal spoločnou modlitbou pri soche Božského Srdca, ktorá pochádza z roku 1914, keď boli Horné Štitáre zasvätené pod ochranu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po modlitbe litánií nasledoval sprievod ku kostolu, do ktorého sa zapojili domáci i hostia, dospelí i deti, mládež i staršia generácia, dychovka a speváci, muži, ktorí niesli sochy a zástavy, miništranti i asistencia, členovia folklórneho súboru Vícha z Urminiec a ostatní veriaci. Na bezpečnosť účastníkov  sprievodu dohliadali dobrovoľní hasiči z Horných Štitár i Urminiec. Na začiatku sv. omše privítal pána biskupa i všetkých prítomných starosta obce Horné Štitáre Mgr. Martin Fulka, oblečený v miestnom ľudovom kroji. Pán biskup potom v homílii pripomenul, že veriaci z Horných Štitár v minulosti nemali svoj chrám a preto museli do kostola dochádzať do Urminiec a neďalekých Veľkých Dvoran. V Horných Štitároch sa nachádzala na cintoríne len malá pohrebná kaplnka z 19. storočia. Keď sa v roku 1966 farnosť zreorganizovala, Hornoštitárčania sa rozhodli postaviť vlastný kostol. Výstavba sa uskutočnila v rokoch 1967 až 1970. Na hodovú slávnosť v roku 1971 bola naplánovaná posviacka, ktorá však bola ONV v Topoľčanoch zrušená. Bohoslužby sa v kostole konali, ale posviacka sa uskutočnila až neskôr, v roku 1979. Pán biskup úprimne poďakoval za to všetkým obetavým Hornoštitárčanom, ktorí v neľahkých a zložitých časoch totalitného režimu vynaložili veľké úsilie, aby spoločne vybudovali tento chrám, zasvätený Božskému Srdcu.

Na záver svätej omše sa duchovný správca farnosti Urmince Marián Janček poďakoval všetkým dobrovoľníkom, ktorí hodovú slávnosť pripravovali a pomáhali počas jej priebehu. Svoju vďaku vyjadril aj všetkým, ktorí prijali na hodovú sv. omšu pozvanie, najmä hlavnému celebrantovi pánovi biskupovi Mons. Viliamovi Judákovi.

Veriaci z Horných Štitár neskrývali úprimnú radosť, ktorú pocítili vo svojich srdciach. Pánu Bohu boli vďační za to, že pripravovanú slávnosť neprekazila ani pandémia ani nepriaznivé počasie. Opäť sa po niekoľkých mesiacoch domácej izolácie, strachu a neistoty mohli na chvíľu spoločne stretnúť a duchovne pookriať. Veľkým povzbudením pre nich bola aj prítomnosť pána biskupa, s ktorým sa mohli po svätej omši aj osobne stretnúť a porozprávať.