Redakcia Farských listov

Zodpovedný redaktor: Ing. František Streďanský

e-mail: stredansky@gmail.com

tel. kontakt: 0911 109 892