Spevokol – Urmince

„Liturgický alebo cirkevný spev je modlitba vyjadrená piesňou a hudbou. Spev je výrazom oduševnených náboženských citov, v ktorých je spojený rytmus slov s rytmom hudby.“ 

V našej farnosti pôsobí spevácky zbor, ktorý spevom a hudbou spestruje rôzne duchovné slávnosti. Spevokol účinkuje v novej zostave od roku 2011 vo farskom kostole sv. Michala Archanjela. V poslednom období rozširuje svoje pôsobenie. Duchovné piesne v podaní našich zboristov sú súčasťou nielen vianočnej a veľkonočnej liturgie, ale aj farských i filiálnych hodových slávností, dožiniek, vďakyvzdávania a rôznych významných udalostí v živote farnosti. Členovia zboru účinkujú i pri spoločenských a kultúrnych podujatiach v obci Urmince.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA