Birmovanci

Super, našiel si to!

Vedomostný test pre birmovancov!

 1. Doplň troch chýbajúcich apoštolov: Peter, ……. Jakub, Ján, …….. Bartolomej, ………. Matúš, Jakub Alfejov, Júda Tadeáš, Šimon Horlivec a Judáš Iškariotsky.
 2. Apoštol Matúš bol pôvodne (doplň povolanie) ……………….
 3. Ktorý apoštol zradil Ježiša?
 4. Ktorý apoštol neveril, že Ježiš vstal z mŕtvych?
 5. V ktorom roku sa narodil sv. František z Assisi?
 6. Aký rád založil sv. František?
 7. Akými slovami prehovoril Kristus k sv. Františkovi, keď sa modlil pred krížom?
 8. V ktorej dedinke v roku 1223 pripravil sv. František živý betlehem?
 9. Ako znie františkánske heslo?
 10. Ktorý pápež zaviedol sviatok Panny Márie Ružencovej (7.októbra)?
 11. Kde a kedy sa odohrala námorná bitka, počas ktorej pápež vyzval veriacich modliť sa za víťazstvo posvätný ruženec?
 12. Kto vybudoval Baziliku Panny Márie Ružencovej v Pompejach?
 13. Z koľkých spisov sa skladá Biblia?
 14. Vymenuj štyroch evanjelistov?
 15. Kto napísal knihu Skutky apoštolov?
 16. Ako sa nazýva prvá a posledná kniha Biblie?
 17. Nájdi vo Sv. Písme text podľa súradníc Jn 11, 25!
 18. Aké podobenstvo sa nachádza vo Sv. Písme podľa súradníc Lk 15, 11-32?
 19. Ktorý starozákonný príbeh ťa najviac oslovil a inšpiroval?
 20. Aký sviatok slávime 1. novembra?
 21. Vymenuj troch svätcov, ktorí sú pre teba vzorom?
 22. V ktorom talianskom mestečku pôsobil a zomrel Páter Pio?
 23. Kto sa zjavil v 5. a 17. storočí v talianskom mestečku Monte Sant´ Angelo?
 24. V ktorom roku sa v Lurdoch zjavila Panna Mária sv. Bernadete?

+  Chceš sa zúčastniť na jar 2019 (marec/apríl) púte do Assisi a Ríma?  (áno-nie)  ……………..