Preskúšaj si svoje vedomosti!

1.Vedomostný test

1. Aký je názov tejto baziliky a kde sa nachádza? Je to Matka a Hlava všetkých chrámov mesta a sveta.

2. Ako sa nazýva táto bazilika a kde sa nachádza?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kto je na fotografii? Ako sa volá vlastným menom?

4. Ako sa volá tento svätec? Kde sa narodil?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ktorý svätec sa podelil o svoj vojenský plášť so žobrákom? V ktorom meste pôsobil ako biskup?

6. Ako sa volala princezná, ktorá žila na hrade Wartburg a vyznačovala sa mimoriadnou láskou k chudobným? V ktorom storočí žila?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Na obrázku je namaľovaný milosrdný S……..! Ktoré evanjelium spomína tento príbeh?

8. Slávny maliar Rembrandt namaľoval obraz z podobenstva o …………?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ako sa volá mesto v Galilei, kde žila Panna Mária? Čo znamená názov mesta v preklade?

 

10. Akú biblickú udalosť zachytáva tento obraz? Ako sa volá anjel, ktorý sa prihovára žene?

 

11. Aké miesto zachytáva táto fotografia? Čo symbolizuje štrnásťcípa hviezda?

 

 

 

 

 

 

12. Ktorá udalosť z Ježišovho života je zachytená na obraze? Ako sa nazýva rieka, kde sa odohráva táto udalosť?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Vedomostný test

 1. Doplň troch chýbajúcich apoštolov: Peter, …, Jakub, Ján, …, Bartolomej, …, Matúš, Jakub Alfejov, Júda Tadeáš, Šimon Horlivec a Judáš Iškariotsky.
 2. Apoštol Matúš bol pôvodne (doplň povolanie)
 3. Ktorý apoštol zradil Ježiša?
 4. Ktorý apoštol neveril, že Ježiš vstal z mŕtvych?
 5. V ktorom roku sa narodil sv. František z Assisi?
 6. Aký rád založil sv. František?
 7. Akými slovami prehovoril Kristus k sv. Františkovi, keď sa modlil pred krížom?
 8. V ktorej dedinke v roku 1223 pripravil sv. František živý betlehem?
 9. Ako znie františkánske heslo?
 10. Ktorý pápež zaviedol sviatok Panny Márie Ružencovej (7.októbra)?
 11. Kde a kedy sa odohrala námorná bitka, počas ktorej pápež vyzval veriacich modliť sa za víťazstvo posvätný ruženec?
 12. Kto vybudoval Baziliku Panny Márie Ružencovej v Pompejach?
 13. Z koľkých spisov sa skladá Biblia?
 14. Vymenuj štyroch evanjelistov?
 15. Kto napísal knihu Skutky apoštolov?
 16. Ako sa nazýva prvá a posledná kniha Biblie?
 17. Nájdi vo Sv. Písme text podľa súradníc Jn 11, 25!
 18. Aké podobenstvo sa nachádza vo Sv. Písme podľa súradníc Lk 15, 11-32?
 19. Ktorý starozákonný príbeh ťa najviac oslovil a inšpiroval?
 20. Aký sviatok slávime 1. novembra?
 21. Vymenuj troch svätcov, ktorí sú pre teba vzorom?
 22. V ktorom talianskom mestečku pôsobil a zomrel Páter Pio?
 23. Kto sa zjavil v 5. a 17. storočí v talianskom mestečku Monte Sant´ Angelo?
 24. V ktorom roku sa v Lurdoch zjavila Panna Mária sv. Bernadete?