Modlitby pri stole

Modlitba pri stole – pôstne obdobie

PRED JEDLOM

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

Pane, zmilúvaš sa nad všetkými a nepohŕdaš ničím, čo si stvoril, zatváraš oči nad hriechmi ľudí, aby sa kajali a si k nim láskavý, lebo si Boh a náš Pán.

S vďačným srdcom sa modlime: Otče náš… Zdravas´ Mária…

MODLITBA POŽEHNANIA

Pane Ježišu Kriste, štyridsať dní si sa postil na púšti, aby si nás naučil, že človek nežije len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Požehnaj nám toto pôstne jedlo a dopraj nám ducha striedmosti a pôstu, aby sme posilnení tvojim slovom mohli víťaziť nad našimi hriechmi a slabosťami. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

PO JEDLE

Ďakujeme ti Bože, za tento pokrm, ktorý si nám požehnal.  Daj, aby sme  pôstnym sebazapieraním uznávali tvoju dobrotu, krotili svoju pýchu a ešte viac otvárali svoje srdcia pre chudobných. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Sláva Otcu…

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen


Modlitba pri stole – obdobie cez rok

PRED JEDLOM

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: „Čo budeme jesť?“ alebo: „Čo budeme piť?“ Váš Nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.

S vďačným srdcom sa modlime ako nás naučil náš Pán: Otče náš…

Pozdravme spoločne aj našu nebeskú Matku, Pannu Máriu: Zdravas´ Mária…

MODLITBA POŽEHNANIA

Buď zvelebený Bože, náš Otec, pretože nám dávaš každodenný chlieb, obliekaš poľné ľalie a dávaš pokrm nebeským vtákom. Požehnaj nám tieto dary a daj, nech ich prijmeme so srdcom plným vďačnosti, radosti a lásky. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

PO JEDLE

Ďakujeme ti Bože, za tento pokrm, ktorý si nám požehnal. Pomôž nám, aby sme nezabúdali na hladných a biednych ľudí a vedeli sa veľkodušne s nimi podeliť o chlieb. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Sláva Otcu…

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen


Požehnanie jedla vo veľkonočnom období

Požehnanie jedla vo veľkonočnom období

Požehnanie veľkonočných jedál – Veľká noc 2020