Kontakt

 

obr. 4

Adresa:
Farský úrad
Urmince 123
Urmince 95602

Správca farnosti: PaedDr. Marián Janček PhD.  (od 1.júla 2007)
Tel.: 0905 166 516       038/538 61 20
email: faraurmince@centrum.sk

Farské listy 

Zodpovedný redaktor:
e-mail:
Tel.:
Jazyková úprava:
Tlač:

Webová stránka

Administrátor
email: