Príprava na birmovku

Naposledy sa v našej farnosti konala birmovka 19. mája 2019. Sviatosť birmovania prijalo 78 birmovancov. Najbližšia birmovka v našej farnosti bude približne v roku 2023-2024. Rok predtým sa bude konať zápis a začne duchovná príprava.