2017

Stovežatá Praha – december 2017

Hody v Urminciach – september 2017

Púť v Medžugorii – august 2017

Dožinky v Urminciach – august 2017

Hody v Štitároch – jún 2017

Slávnosť Corpus Christi – máj 2017

Púť do Mariazellu – máj 2017