Ružencové bratstvo

Ružencové bratstvo je spoločenstvo veriacich, ktorí spoločne prosia o Božie milosti a osobitne si uctievajú preblahoslavenú Pannu Máriu prostredníctvom modlitby posvätného ruženca. Ružencové bratstvo patrí k najstarším združeniam v histórií našej obce Urmince i farnosti. Najstaršie písomné dokumenty sa zachovali z roku 1909. Je to Kniha členov Spolku živého ruženca, ktorú spísal Štefan Jančovič. Ružencové bratstvo ma teda vyše 100-ročnú tradíciu v našej farnosti a v súčasnosti evidujeme 20 ruží (V Urminciach 15, v Horných Štitároch 3 a v Hajnej Novej Vsi 2).