Prvé sv. prijímanie – pokyny

Oznam pre rodičov

Prosba k žiakom 3. a 4. ročníka a ich rodičom v čase lockdownu:

  1. Aby ste doma, najmä v nedeľu, sledovali spoločne s deťmi sv. omšu z TV (je na výber kedy, či dopoludnia alebo na večer, je viac možností). Prečítajte si k tomu článok Ako pozerať doma prenos sv. omše?
  2. Pripravil som Vám na každú nedeľu malú katechézku s úlohami pre deti (klikni na https://www.farnosturmince.sk/katechezy/).
  3. Na farskej web stránke v sekcii https://www.farnosturmince.sk/prve-sv-prijimanie-priprava/ som tiež pripravil a zverejnil Otázky pre žiakov 3. ročníka, schému sv. spovede aj spytovanie svedomia (v PDF). Môžete si s deťmi opakovať učivo prípadne im vysvetliť otázky, ktoré nestihli prebrať v škole. Nakoniec sa deti pripravia na sv. spoveď.
  4. Spolu v rodine sa každý deň tiež pomodlite modlitbu za ukončenie epidémie. Modlitby sú uverejnené na web stránke (Modlitby v čase epidémie).
  5. Deti nech doma poslúchajú, pomáhajú rodičom, nezabúdajú na modlitbu a každý deň si niečo zopakujte z Náboženskej výchovy.

Všeobecné pokyny pre rodičov

  • Slávnosť Prvého sv. prijímania sa koná v našej farnosti každoročne v mesiaci máj (presný termín sa oznámi začiatkom kalendárneho roka, zvyčajne je to posledná májová nedeľa).
  • Na Prvé sväté prijímanie sa pripravujú žiaci 3. ročníka ZŠ. Príprava prebieha v rodine, v škole a vo farnosti. Žiaci absolvujú náboženskú výchovu od 1. ročníka ZŠ a pravidelne navštevujú bohoslužby v nedeľu a v prikázané sviatky. Rodičia povzbudzujú a pomáhajú deťom počas tejto prípravy hlavne svojim príkladom. Sprevádzajú deti na sv. omše, doma sa s deťmi spoločne modlia a zachovávajú všetky kresťanské zvyky a tradície, pomáhajú deťom absolvovať vedomostnú prípravu a angažujú sa na priebehu samotnej slávnosti.
  • Do duchovnej prípravy sa podľa možností zapájajú nielen rodičia, ale aj súrodenci, krstní rodičia a ostatní príbuzní (spoločnou modlitbou doma, účasťou na nedeľných a sviatočných sv. omšiach, prijatím sviatosti zmierenia, účasťou na farskej či rodinnej púti, účasťou na aktivitách vo farnosti a pod.)
  • Ak dieťa nebolo pokrstené v Urminciach, je potrebné, aby rodičia požiadali o vydanie Svedectva o krste alebo Krstný list na farskom úrade vo farnosti, kde bolo ich dieťa pokrstené (stačí dva alebo tri mesiace pred samotnou slávnosťou).