Prvé sv. prijímanie – pokyny

Mimoriadny oznam pre rodičov – apríl 2020

Ozvali sa mi rodičia, ktorí sa pýtajú na slávnosť Prvého sv. prijímania v našej farnosti. Pochopiteľne sú znepokojení a neistí. V tejto situácii je ešte predčasné niečo plánovať. Vôbec nevieme, čo nás ešte čaká, tápeme ohľadne vývoja epidémie. Sami vidíte ako musíme sláviť Veľkú noc – najvýznamnejší kresťanský sviatok. Nedá sa nič iné robiť. Sviatok Veľkej noci sa nedá totiž liturgicky preložiť, preto musíme Veľkú noc sláviť aj bez verejných sv. omší. Ostatné slávnosti, ktoré budú nasledovať ako je napr. birmovka alebo prvé sv. prijímanie, sa môžu a pravdepodobne aj budú prekladať. V zásade platí, že ak trvá mimoriadna situácia, plánované slávnosti sa odkladajú na neurčitý termín. Či to bude v máji, v júni alebo inokedy, to sa v tejto chvíli nedá povedať. Ale ak pominie pandémia, čo je prvoradé, potom si spoločne dohodneme termín slávnosti v súlade s liturgickými smernicami. Prosím rodičov o trpezlivosť, ale myslím, že to všetci dobre chápu.

Zatiaľ sa môžete deťom venovať v rámci prípravy. Ja som pripravil pre Vás nejaké materiály na našej web stránke pre deti aj pre Vás. Niečo je uverejnené aj na stránke ZŠ Urmince. Čo je teraz v rámci prípravy dôležité:

  1. Aby ste doma, najmä v nedeľu, sledovali spoločne s deťmi sv. omšu z TV (je na výber kedy, či dopoludnia alebo na večer, je viac možností). Prečítajte si k tomu článok Ako pozerať doma prenos sv. omše?
  2. Pripravil som Vám na každú nedeľu malú katechézku s úlohami pre deti (klikni na https://www.farnosturmince.sk/katechezy/).
  3. Na farskej web stránke v sekcii https://www.farnosturmince.sk/prve-sv-prijimanie-priprava/ som tiež pripravil a zverejnil Otázky pre žiakov 3. ročníka, schému sv. spovede aj spytovanie svedomia (v PDF). Môžete si s deťmi opakovať učivo prípadne im vysvetliť otázky, ktoré nestihli prebrať v škole. Nakoniec sa deti pripravia na sv. spoveď.
  4. Spolu v rodine sa každý deň tiež pomodlite modlitbu za ukončenie epidémie. Modlitby sú uverejnené na web stránke (Modlitby v čase epidémie).
  5. Deti nech doma poslúchajú, pomáhajú rodičom, nezabúdajú na modlitbu a každý deň si niečo zopakujte z Náboženskej výchovy.

Všeobecné pokyny pre rodičov

  • Slávnosť Prvého sv. prijímania sa koná v našej farnosti každoročne v mesiaci máj (presný termín sa oznámi začiatkom kalendárneho roka, zvyčajne je to posledná májová nedeľa).
  • Na Prvé sväté prijímanie sa pripravujú žiaci 3. ročníka ZŠ. Príprava prebieha v rodine, v škole a vo farnosti. Žiaci absolvujú náboženskú výchovu od 1. ročníka ZŠ a pravidelne navštevujú bohoslužby v nedeľu a v prikázané sviatky. Rodičia povzbudzujú a pomáhajú deťom počas tejto prípravy hlavne svojim príkladom. Sprevádzajú deti na sv. omše, doma sa s deťmi spoločne modlia a zachovávajú všetky kresťanské zvyky a tradície, pomáhajú deťom absolvovať vedomostnú prípravu a angažujú sa na priebehu samotnej slávnosti.
  • Do duchovnej prípravy sa podľa možností zapájajú nielen rodičia, ale aj súrodenci, krstní rodičia a ostatní príbuzní (spoločnou modlitbou doma, účasťou na nedeľných a sviatočných sv. omšiach, prijatím sviatosti zmierenia, účasťou na farskej či rodinnej púti, účasťou na aktivitách vo farnosti a pod.)
  • Ak dieťa nebolo pokrstené v Urminciach, je potrebné, aby rodičia požiadali o vydanie Svedectva o krste alebo Krstný list na farskom úrade vo farnosti, kde bolo ich dieťa pokrstené (stačí dva alebo tri mesiace pred samotnou slávnosťou).