Detský spevokol – Hajná

V roku 2014 sme založili v Hajnej Novej Vsi detský spevácky zbor. Najskôr s deťmi pani učiteľka nacvičovala piesne na koledu Dobrá novina, ktorá má v našej farnosti dlhoročnú tradíciu. Na Vianoce 2014 pripravila pani učiteľka s deťmi aj jasličkovú pobožnosť – krásne hudobné pásmo piesní a vianočných kolied. Neskôr detský zbor začal spievať na nedeľných sv. omšiach. Postupne sa do zboru prihlásili aj deti z okolia – z Horných Štitár, z Lužan i Veľkých Ripňan. Momentálne má zbor už 19 členov.