Apoštolát ZZM

Od 1. mája 2016 začal oficiálne v našej farnosti apoštolát modlitby Združenia Zázračnej medaily Panny Márie. Cieľom apoštolátu je podporovať spoločnú modlitbu v našich rodinách, oživiť kresťanský a duchovný život a šíriť úctu k Panne Márii. Ako v praxi prebieha tento apoštolát? Najskôr sa vytvorí skupinka približne 20-25 rodín. Tejto skupinke sa odovzdá malá prenosná kaplnka Panny Márie, ktorá bude putovať po celý rok po jednotlivých rodinách. Každá skupinka má svojho koordinátora, ktorý pripravuje zoznam a organizuje odovzdávanie kaplnky. Jednotlivé rodiny si na jeden celý týždeň prevezmú putovnú kaplnku Panny Márie do svojej domácnosti. Kaplnku položia na čestné miesto v dome, ozdobia ju kvetmi, pomodlia sa modlitbu prijatia a pravidelne sa pri nej stretávajú všetci členovia rodiny na spoločnú modlitbu. Rodiny môžu na modlitbu pozvať aj susedov či blízkych príbuzných. Po týždni kaplnku odovzdajú do ďalšej rodiny. V našej farnosti sa zatiaľ vytvorili dve skupinky – v Urminciach a spoločná skupina pre filiálky v Hajnej Novej Vsi a v Horných Štitároch. Verím, že tento apoštolát prinesie veľa Božieho požehnania pre našu farnosť, a že vďaka modlitbám si vyprosíme mnohé duchovné milosti pre naše rodiny, uzdravenia duše i tela, obnovu sviatostného života, zbavenie sa závislostí, ochranu pred zlom, obnovu manželských vzťahov, urovnanie sporov medzi rozhnevanými ľuďmi, viacej lásky a súcitu, väčší záujem mladých o duchovný život a nové kňazské a rehoľné povolania atď.