Prvé sv. prijímanie

Na Prvé sväté prijímanie sa pripravujú žiaci 3. ročníka ZŠ. Príprava prebieha v rodine, v škole a vo farnosti. Žiaci absolvujú náboženskú výchovu od 1. ročníka ZŠ a pravidelne navštevujú bohoslužby v nedeľu a v prikázané sviatky. Rodičia povzbudzujú a pomáhajú deťom počas tejto prípravy hlavne svojim príkladom. Sprevádzajú deti na sv. omše, doma sa s deťmi spoločne modlia a zachovávajú všetky kresťanské zvyky a tradície, pomáhajú deťom absolvovať vedomostnú prípravu a angažujú sa na priebehu samotnej slávnosti.

https://www.farnosturmince.sk/prve-sv-prijimanie-pokyny/

https://www.farnosturmince.sk/prve-sv-prijimanie-priprava/