Sviatosť zmierenia

Sviatosť pokánia, nazývaná aj svätá spoveď alebo sviatosť zmierenia, odpustenia, obrátenia, je prostriedkom k tomu, aby človeku boli odpustené hriechy. Človek sa ňou obracia k Bohu, vyznáva svoje hriechy, ľutuje ich a snaží sa ich napraviť. Sviatosť pokánia patrí medzi uzdravujúce sviatosti. Hriech pôsobí v našej duši ako jed, oslabuje náš vzťah k Bohu a ľuďom, ničí lásku a prináša nepokoj do ľudského srdca. Sviatosť zmierenia nás očisťuje, oslobodzuje a uzdravuje z chorôb duše, ktoré spôsobujú naše zlé skutky. Sv. spoveď je návratom márnotratného syna do náručia milosrdného otca.

Niektorí veriaci prijímajú sv. spoveď pravidelne raz za dva týždne, iní zase raz za mesiac, ďalší príležitostne pred významnými kresťanskými sviatkami (Veľká Noc, Vianoce, hody) alebo pred prijatím sviatosti manželstva, birmovky, pri príležitosti životných jubileí, dôležitých udalostí či úmrtia v rodine alebo vtedy, keď jednoducho cítia potrebu usporiadať si svoj život a túžia sa zmieriť s Bohom i ľuďmi. Podľa cirkevného prikázania by sme mali prijať sv. spoveď aspoň raz v roku, ak nebola príležitosť inokedy alebo sme na to pozabudli.

Vo farskom kostole sa vysluhuje sv. spoveď v pracovné dni pred sv. omšou. V prvopiatkovom týždni sa spovedá vo farskom kostole aj v stredu ráno po sv. omši a v piatok dve hodiny pred večernou sv. omšou. Na filiálkach sa spovedá v prvopiatkovom týždni hodinu pred sv. omšou. Pred Vianocami a Veľkou nocou sa konajú duchovné obnovy, počas ktorých spovedajú viacerí kňazi z dekanátu. Čas spovedania sa upresňuje v nedeľných farských oznamoch.

Ak má niekto záujem o generálnu sv. spoveď alebo o duchovný rozhovor počas sv. spovede, môže si dohodnúť osobitné stretnutie s kňazom.