Bohoslužby

Aktuálny bohoslužobný poriadok – od 25. mája do 31. mája 2020

Dátum Liturgické slávenie Miesto Čas Úmysel sv. omše
Pondelok

25.5.2020

féria

Urmince

pre seniorov

18.30 + Vladimír Kollár, rodičia Kollároví, Bagoví a starí rodičia
Utorok

26.5.2020

Sv. Filip Neri, kňaz

Hajná

pre seniorov

17.30 + Jozef Masaryk a rodičia z oboch strán
Streda

27.5.2020

féria

Urmince

pre seniorov

7.30 + Aladár Herda
Štvrtok

28.5.2020

féria

Štitáre

pre seniorov

17.30 + rodičia Sedlároví a Stoliční
Piatok

29.5.2020

féria

Urmince 18.30 + Ladislav a Edita Pastierikoví (20. výročie úmrtia) a starí rodičia z oboch strán
Sobota

30.5.2020

féria

Urmince

pre seniorov

18.30 + za zdravie a Božiu pomoc pre pani Helenu Patákovú
Nedeľa

31.5.2020

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Hajná 8.00 + Marián Selecký (10. výročie úmrtia)
Štitáre 9.15 + Streďanský Ján, Ďaďan Emil, manželka Adela a ich rodičia
Urmince 10.30 + za farníkov