Bohoslužby

Aktuálny bohoslužobný poriadok – od 25. januára do 31. januára 2021

Dátum Liturgické slávenie   Úmysel sv. omše
Pondelok

25.1.2021

Obrátenie sv. Pavla, apoštola

privátne + Ľudevít Bago a rodičia
Utorok

26.1.2021

Sv. Timotej a Títus, biskupi

privátne – za Božiu pomoc
Streda

27.1.2021

féria

privátne + rodičia Peter a Mária Bakošoví
Štvrtok

28.1.2021

Sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi

privátne + rodičia Ján a Etela Sedlároví
Piatok

29.1.2021

féria

privátne + Merašický Emil, manželka Anna a rodičia z oboch strán
Sobota

30.1.2021

féria

privátne + rodičia Gustáv a Sidónia Mojžišoví a rodičia z oboch strán
Nedeľa

31.1.2021

4. nedeľa v cezročnom období

privátne – za farníkov

Bohoslužobný poriadok – od 18. januára do 24. januára 2021

Dátum Liturgické slávenie   Úmysel sv. omše
Pondelok

18.1.2021

féria

privátne + Mária Bagová a manžel Imrich
Utorok

19.1.2021

féria

privátne – za Božiu pomoc
Streda

20.1.2021

Sv. Šebastián, mučeník

privátne + Peter Harezník
Štvrtok

21.1.2021

Sv. Agnesa, panna a mučenica

privátne + Jozef a Mária Chromíkoví
Piatok

22.1.2021

Sv. Vincent, diakon a mučeník

privátne + Valéria Grznáriková (30. výročie úmrtia), manžel Gejza a starí rodičia
Sobota

23.1.2021

féria

privátne + Patáková Paulína (ročná sv. omša)
Nedeľa

24.1.2021

3. nedeľa v cezročnom období

privátne – za farníkov

Bohoslužobný poriadok – od 11. januára do 17. januára 2021

Dátum Liturgické slávenie   Úmysel sv. omše
Pondelok

11.1.2021

féria

privátne – za zdravie a Božiu pomoc
Utorok

12.1.2021

féria

privátne + Ján Kalamár (10. výročie úmrtia)
Streda

13.1.2021

Sv. Hilár, biskup a učiteľ Cirkvi

privátne + rodina Naňová
Štvrtok

14.1.2021

féria

privátne – za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu Štrbákovú
Piatok

15.1.2021

féria

privátne + rodina Ozimáková
Sobota

16.1.2021

féria

privátne – za Božiu ochranu
Nedeľa

17.1.2021

2. Nedeľa v cezročnom období

privátne + za farníkov