Bohoslužby

Aktuálny bohoslužobný poriadok – od 18. novembra do 24. novembra 2019

Dátum Liturgické slávenie Miesto Čas Úmysel sv. omše
Pondelok

18.11.2019

Výročie  posviacky bazilík sv. Petra a Pavla v Ríme

Urmince 7.30 + Milan Mišovič
Piatok

22.11.2019

Sv. Cecília, panna a mučenica

Urmince 17.30 +  Augustín a manželka Marta Pokusoví, syn Augustín, rodičia Pokusoví, Šupoví, Anna a Rudolf
Sobota

23.11.2019

Sv. Klement I. pápež a mučeník

Urmince 17.30 + rodičia Lučanskí, syn Ľubomír a starí rodičia
Nedeľa

24.11.2019

 

Nedeľa Krista Kráľa

 

Hajná 8.00 + Klementína Hudecová – ročná sv. omša
Štitáre 9.15 + Mučka Alojz – ročná sv. omša
Urmince 10.30 + za farníkov