Bohoslužby

Aktuálny bohoslužobný poriadok – od 14. januára  do 20. januára 2019

Dátum Liturgické slávenie Miesto Čas Úmysel sv. omše
Utorok

15.1.2019

féria

Hajná 16.30 + na úmysel
Urmince 18.00 + za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea pani Emílie Mäsiarovej
Streda

16.1.2019

féria

Urmince 7.30 + Cecília Kúdelová (ročná sv. omša), manžel Emil, rodičia Kvasňovský a starí rodičia
Štvrtok

17.1.2019

Sv. Anton, opát

Štitáre 16.30 + rodičia Bakošoví, dcéra a Ján Harezník
Piatok

18.1.2019

féria

Urmince 17.30 + Helena Hubová a syn Marek
Sobota

19.1.2019

Panny Márie v sobotu

Urmince 17.30 + Miroslav Križan (ročná sv. omša), rodičia Gejza a Otília (nedožitých 90 rokov)
Nedeľa

20.1.2019

II. nedeľa v cezročnom

období

Hajná 8.00 + na úmysel
Štitáre 9.15 + Velič Dezider, manželka Marta a rodičia z oboch strán
Urmince 10.30 + za farníkov