Bohoslužby

Aktuálny bohoslužobný poriadok – od 3. augusta do 9. augusta 2020

Dátum Liturgické slávenie Miesto Čas Úmysel sv. omše
Pondelok

3.8.2020

féria

Urmince 7.30 + na úmysel
Utorok

4.8.2020

Sv. Ján Mária Vianney, kňaz

Hajná 17.30 – za zdravie a Božiu pomoc
Streda

5.8.2020

Výročie posviacky hlavnej marianskej baziliky v Ríme

Urmince 7.30 + rodičia Martiškoví, synovia Peter a Pavol a rodina Petríková
Štvrtok

6.8.2020

Premenenie Pána

Štitáre 17.30  za zdravie a Božiu pomoc
Piatok

7.8.2020

féria

Urmince 18.30 – za uzdravenie a Božiu pomoc
Sobota

8.8.2020

Sv. Dominik, kňaz

Urmince 18.30 + Michal a Magdaléna, syn Rudolf a manželia Šupoví
Nedeľa

9.8.2020

19. nedeľa v cezročnom období

Hajná 8.00 + na úmysel
Štitáre 9.15 + Jozef Bobula a rodičia z oboch strán
Urmince 10.30 + za farníkov