Dekanát Radošina

Dekanát Radošina tvorí 9 farností:

ARDANOVCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

Filiálky: Svrbice a Šalgovce.

Adresa FÚ: Ardanovce 112, 956 06 Šalgovce

Tel. kontakt: 038/5398368

 

 

BLESOVCE

Farský kostol Umučenia sv. Jána Krstiteľa

Filiálka: Veľké Dvorany

Adresa FÚ: Blesovce 130, 956 01 Bojná

Tel. kontakt: 038/5373119

 

 

BOJNÁ

Farský kostol Všetkých svätých

Filiálka: Lipovník

Adresa FÚ: Bojná 603, 956 01 Bojná

Tel. kontakt: 038/5373750

 

 

ČERMANY

Farský kostol Narodenia Panny Márie

Filiálka: Výčapky (časť obce Hruboňovo)

Adresa FÚ: Čermany 2, 956 08 Horné Obdokovce

Tel. kontakt: 038/5318088

Web: https://farnost-cermany.webnode.sk/

 

 

HORNÉ OBDOKOVCE

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Filiálka: Obsolovce

Adresa FÚ: Horné Obdokovce 434, 956 08 Horné Obdokovce

Tel. kontakt: 038/5318200

 

 

NITRIANSKA BLATNICA

Farský kostol Povýšenia Sv. kríža

Filiálky: Krtovce a Vozokany.

Adresa FÚ: Nitrianska Blatnice 422, 956 05 Radošina

Tel. kontakt: 038/5394288

Web: https://blatnica.amweb.sk/

 

RADOŠINA

Farský kostol Najsvätejšej Trojice

Filiálky: Behynce a Bzince.

Adresa FÚ: Piešťanská cesta 41, 956 05 Radošina

Tel. kontakt: 038/5398281

Web: https://radosina.nrb.sk/

 

URMINCE

Farský kostol sv. Michala Archanjela

Filiálky: Horné Štitáre a Hajná Nová Ves.

Adresa FÚ: Hlavná 123, 956 02 Urmince

Tel. kontakt: 038/5386120

Web: https://www.farnosturmince.sk/

 

VEĽKÉ RIPŇANY

Farský kostol sv. Jána Nepomuckého

Filiálky: Lužany a Malé Ripňany.

Adresa FÚ: Topoľčianska 72/104, 956 07 Veľké Ripňany

Tel. kontakt: 038/5399200

Web: https://ripnany.dehoniani.sk/