Krst

„Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní“ (KKC 1213).

Milí rodičia, ak máte záujem o sviatosť krstu pre vaše dieťa, ponúkame vám niekoľko praktických informácií:

 Krst môžete prísť zahlásiť osobne na farský úrad, najlepšie pred alebo po sv. omši kedykoľvek vo všedné dni.

 Prineste si so sebou rodný list dieťaťa.

 Krst je potrebné nahlásiť aspoň 1-2 týždne pred plánovaným termínom.

 Sviatosť krstu vysluhujeme zvyčajne v nedeľu po sv. omši vo farskom chráme.

 Rodičia musia absolvovať predkrstné poučenie. Termín náuky si dohodneme pri nahlásení krstu.

 Krstným rodičom môže byť osoba staršia ako 16 rokov, ktorá prijala sviatosť krstu, birmovania a je praktizujúcim katolíkom. Krstný rodič môže byť slobodný. Ak sú krstní rodičia manželia, ich sobáš musí byť po cirkevnej stránke platný.