Farský úrad

Adresa:
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Urmince
Hlavná 123
956 02 URMINCE

Správca farnosti: PaedDr. Marián Janček PhD.

Tel. kontakt: 0905 166 516    ∼   038/538 61 20

e-mail: faraurmince@centrum.sk

e-mail: urmince@nrb.sk