Oznamy z dekanátu

–  OZNAMY –

SV. OMŠE PRE TURISTOV

Každú prvú sobotu v mesiaci (máj, júl, august, september a október) sa slávia sv. omše v Rotunde sv. Juraja pod Marhátom. Sv. omša začína vždy o 16.00 hod.

KŇAZSKÁ REKOLEKCIA

Najbližšia kňazská rekolekcia sa koná vo štvrtok 7. novembra 2019 v Urminciach. Sv. omša začína vo farskom kostole sv. Michala Archanjela o 9.30 hod. Adorácia začína o 9.00 hod.

 

 

 

BIRMOVKA VO V. RIPŇANOCH

V sobotu 16. mája 2019 sa vo Veľkých Ripňanoch uskutoční birmovka.

–  SPRÁVY –

NOVÝ DIŠTRIKTUÁLNY SEKRETÁR

Novým dištriktuálnym sekretárom pre Dekanát Radošina sa dňa 10.10.2019  stal P. Adam Dedík, kaplán vo Veľkých Ripňanoch. Dištriktuálny sekretár bude mať na starosť školskú katechézu a katechétov v našom dekanáte. K menovaniu blahoželáme a vyprosujeme veľa Božích milostí.

POŽEHNANIE SOCHY PANNY MÁRIE

V nedeľu 8. septembra 2019 o 15.00 hod. sa vo Veľkých Dvoranoch uskutočnilo slávnostné požehnanie novej sochy Panny Márie. Sochu Panny Márie požehnal Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup.

NOVÍ KŇAZI V DEKANÁTE

Od 1. júla 2019 došlo k dvom personálnym zmenám v našom dekanáte. Z farnosti Radošina odišiel vsdp. Ľubomír Havran a do úradu farára bol menovaný Mons. Milan Kupčík. Z farnosti Čermany odišiel vdp. Peter Štefaník a do úradu farára bol menovaný vdp. Pavol Čurka. Odchádzajúcim kňazom ďakujeme za pastoračnú službu a spoluprácu a nových kňazov srdečne v našom dekanáte vítame.

BIRMOVKA V URMINCIACH

V nedeľu 18. mája 2019 vo farskom Kostole sv. Michala Archanjela v Urminciach prijalo sviatosť birmovania 78 birmovancov.

PÚŤ K JURKOVI

V nedeľu 28. apríla 2019  sa uskutočnila svätojurajská púť pri Rotunde sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici. Slávnostnú sv. omšu celebroval J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup.

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

Dekanátne kolo Biblickej olympiády sa uskutočnilo vo štvrtok 21. marca 2019 na ZŠ v Horných Obdokovciach. Prvé miesto získali žiaci z farnosti Bojná, ktorí postupujú do diecézneho kola.  Blahoželáme!