Oznamy z dekanátu

–  OZNAMY –

SV. OMŠE PRE TURISTOV

Verejné sv. omše  pre turistov sa počas pandémie v Rotunde sv. Juraja neslávia až do odvolania.

KŇAZSKÁ REKOLEKCIA

Kňazské rekolekcie sa počas pandémie nekonajú až do odvolania.

 

 

 

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

Dekanátne kolo Biblickej olympiády je zrušené.

PÚŤ K JURKOVI

Svätojurajská púť pri Rotunde sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici sa v tomto roku nekonala.

–  SPRÁVY –

BIRMOVKA VO V. RIPŇANOCH

V sobotu 16. mája 2019 sa vo Veľkých Ripňanoch uskutočnila birmovka.

NOVÝ DIŠTRIKTUÁLNY SEKRETÁR

Novým dištriktuálnym sekretárom pre Dekanát Radošina sa dňa 10.10.2019  stal P. Adam Dedík, kaplán vo Veľkých Ripňanoch. Dištriktuálny sekretár bude mať na starosť školskú katechézu a katechétov v našom dekanáte. K menovaniu blahoželáme a vyprosujeme veľa Božích milostí.

POŽEHNANIE SOCHY PANNY MÁRIE

V nedeľu 8. septembra 2019 o 15.00 hod. sa vo Veľkých Dvoranoch uskutočnilo slávnostné požehnanie novej sochy Panny Márie. Sochu Panny Márie požehnal Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup.

NOVÍ KŇAZI V DEKANÁTE

Od 1. júla 2019 došlo k dvom personálnym zmenám v našom dekanáte. Z farnosti Radošina odišiel vsdp. Ľubomír Havran a do úradu farára bol menovaný Mons. Milan Kupčík. Z farnosti Čermany odišiel vdp. Peter Štefaník a do úradu farára bol menovaný vdp. Pavol Čurka. Odchádzajúcim kňazom ďakujeme za pastoračnú službu a spoluprácu a nových kňazov srdečne v našom dekanáte vítame.

BIRMOVKA V URMINCIACH

V nedeľu 18. mája 2019 vo farskom Kostole sv. Michala Archanjela v Urminciach prijalo sviatosť birmovania 78 birmovancov.