Oznamy z dekanátu

DIECÉZNA CHARITA

V našom dekanáte chceme založiť pobočku Diecéznej charity. Hľadáme minimálne troch dobrovoľníkov – laikov, ktorí budú ochotní spolupracovať na charitatívnych projektoch. Prihláste sa telefonicky alebo mailom.

 

SV. OMŠE PRE TURISTOV

Verejné sv. omše  pre turistov sa počas pandémie v Rotunde sv. Juraja neslávia až do odvolania.

KŇAZSKÁ REKOLEKCIA

Kňazské rekolekcie sú od 1.10.2020 kvôli pandémii zrušené až do odvolania.

 

 

 

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

Dekanátne kolo Biblickej olympiády je zrušené.

–  SPRÁVY –

BIRMOVKA

V sobotu 10.10.2020 slávili vo farnosti Čermany svätú omšu, pri ktorej prijali birmovanci sviatosť birmovania z rúk generálneho vikára Mons. Petra Brodeka.

 

 

 

 

PÚŤ K JURKOVI

Svätojurajská púť pri Rotunde sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici sa v tomto roku nekonala.

ŽIVOTNÉ JUBILEUM

Kňazská rekolekcia dekanátu Radošina sa konala naposledy 10.9.2020 v Nitrianskej Blatnici za prísnych hygienických opatrení. Pri tejto príležitosti sme si pripomenuli okrúhle životné jubileum a zároveň výročie kňazskej vysviacky vdp. Jána Kováča, duchovného správcu farnosti Nitrianska Blatnica. Jubilantovi vyprosujeme veľa Božích milostí a pevné zdravie.