2016

Slávnostné otvorenie a požehnanie novej rozhľadne – 1. október 2016

Oslava sv. Bystríka – 25. september 2016

Letné posedenie pod farskou lipou – 20. augusta 2016

Hody v Horných Štitároch – 5. júna 2016

Procesia na Božie Telo – 26. mája 2016