2015

Vianočná výzdoba v našich kostoloch

Jasličková pobožnosť 2015 – Urmince, Hajná a Štitáre

Bojňanské kvarteto – 20. december 2015

Poďakovanie za úrodu – 11. október 2015