Upratovanie kostola

 

Všetkým obetavým ženám a dievčatám ďakujeme za vždy upravený, čistý, ozdobený a k bohoslužbám pripravený interiér chrámu. Služba upratovania je v našej farnosti rozdelená nasledovne:

Rozpis služieb upratovania

farského kostola v Urminciach