Upratovanie kostola

 

Všetkým obetavým ženám a dievčatám ďakujeme za vždy upravený, čistý, ozdobený a k bohoslužbám pripravený interiér chrámu. Služba upratovania je v našej farnosti rozdelená nasledovne:

Rozpis služieb upratovania

farského kostola v Urminciach

– pripravuje sa nový rozpis služieb –

Týždeň

Služba

 

Rozpis služieb upratovania

kostola Božského Srdca v Horných Štitároch

 – pripravuje sa nový rozpis služieb –

Týždeň

Služba

Rozpis služieb upratovania

kostola sv. Bystríka v Hajnej Novej Vsi

– pripravuje sa nový rozpis služieb –

*******************