Program pre birmovancov máj 2019

PROGRAM PRE BIRMOVANCOV

Piatok 3. mája 2019:  

  • o 18.30 sv. omša vo farskom kostole + nácvik (všetci birmovanci)

Od 6. mája do 12. mája:

  •  individuálna príprava na záverečnú skúšku

 DUCHOVNÁ OBNOVA – týždeň pred birmovkou

Pondelok 13. mája 2019:

  • o 15.00 na farskom úrade skúška (7. ročník ZŠ)
  • o 16.00 na farskom úrade skúška (8. ročník ZŠ)
  • o 18.00 vo farskom chráme sv. omša (všetci birmovanci)

Utorok 14. mája 2019:

  • o 15.00 na farskom úrade skúška (9. ročník ZŠ)
  • o 16.00 na farskom úrade skúška (1. a 2. ročník SŠ)

Štvrtok 16. mája 2019

  • o 18.00 v Urminciach sv. omša + nácvik (všetci birmovanci)

Piatok 17. mája 2019

  • o 18.00 v Urminciach sv. omša + nácvik (všetci birmovanci + birmovní rodičia)

Sobota 18. mája 2019:

 od 9.00 do 10.00 – sv. spoveď pre birmovancov, rodičov, birmovných rodičov a príbuzných

Nedeľa 19. mája 2019:

  • o 10.00 slávnostná sv. omša vo farskom chráme