Farské Oznamy

  • V utorok 13. novembra začína Trnavská novéna. Program nájdete na úvodnej webovej stránke. Priamy prenos môžete sledovať na TV Lux.
  • Pápež František vyhlásil nedeľu 18. novembra 2018 za Svetový deň chudobných. Pápež nás pozýva nachádzať Krista v chudobnom človekovi.
  • Vincentská rodina organizuje 12. ročník zbierky Boja proti hladu, na zmiernenie chudoby ľudí v krajinách: Haiti, Honduras, Albánsko, Rusko, Ukrajina, Slovensko. Sú to miesta, kde pracujú i naši slovenskí misionári. Peniaze z tejto dobrovoľnej zbierky sú použité na konkrétne projekty pomoci ľuďom. Viac informácií je na stránke www.bojprotihladu.sk. Prispieť môžete zakúpením perníkové srdiečka, ktoré budú birmovanci ponúkať po sv. omšiach na budúcu nedeľu 18. novembra.
  • Kresťania v Pakistane zažívajú nárast prenasledovania za svoju kresťanskú vieru. Príkladom je kauza manželky a matky dvoch detí Asie Bibiovej, kresťanky väznenej a prenasledovanej za to, že vyznala vieru v Ježiša Krista. Okrem nej je ohrozený aj jej obhajca, pričom jej rodina  bola nútená emigrovať do zahraničia. Kresťania v Pakistane prosia o modlitbu. Vyprosujme im od Boha vytrvalosť vo viere, trpezlivosť v utrpení a posilu v rozhodnutí vyznávať Ježiša Krista a jeho evanjelium.
  • Prosím horliteľov, aby si doplnili modlitbové skupinky a oslovili nových členov. Kto má záujem patriť do Ružencového bratstva, nech sa prihlási u horliteľov.
  • Zoznam lektorov je už k dispozícii na webovej stránke.
  • Srdečne Vás pozývame na trojdňový adventný zájazd do Poľska (Wadowice – Krakow – Wieliczka). Zájazd sa uskutoční 10. – 12. decembra 2018. Cena zájazdu: 170,- Eur (v cene je zahrnuté: bus, 2 krát ubytovanie s polpenziou).
  • Birmovanci nájdu vedomostný test na webovej farskej stránke /klikni na PASTORACIA, potom na BIRMOVANCI/. Správne odpovede odovzdajte do nedele 28.10. 2018
  • Stretnutie birmovancov bude nasledovne: v piatok 16.11. v Urminciach o 17.30 hod. – vo štvrtok 15.11. v Štitároch o 16.30 hod. – v utorok 13.11. v Hajnej o 16.30 hod.
  • Prosím žiakov 3. ročníka a ich rodičov, aby sa pravidelne a s radosťou zúčastňovali na nedeľných bohoslužbách v rámci duchovnej prípravy na slávnosť prvého sv. prijímania.