Dekanský úrad

Adresa:
Rímskokatolícka cirkev Dekanát Radošina

Sídlo: Hlavná 123, 956 02 URMINCE

Dekan: PaedDr. Marián Janček PhD.  (od 1. decembra 2018)

Tel. kontakt: 0905 166 516   ∼   038/538 61 20

e-mail: faraurmince@centrum.sk

e-mail: urmince@nrb.sk

Dištriktuálny sekretár: Páter Adam Dedík, SCJ, kaplán farnosti Veľké Ripňany

Tel. kontakt: 038/539 92 00

e-mail: velke.ripnany@nrb.sk