Author Archives: Marián Janček

Sv. Mikuláš – svätec dobrého srdca – 8.12.2019

V nedeľu 8. decembra po sv. omšiach prišiel medzi deti nečakane sv. Mikuláš sprevádzaný anjelom a čertom. Bolo to malé prekvapenie. Sv. Mikuláš sa potešil, keď v našich kostolíkoch našiel na bohoslužbách nielen starších, ale aj rodičov so svojimi deťmi. A nebolo ich vôbec málo, ba naopak. Všetky deti boli odmenené balíčkom sladkostí. Symbolickou návštevou svätca s mimoriadne dobrým srdcom sme si pripomenuli, že aj my máme oplývať štedrosťou a dobrotou a preukazovať lásku nielen našim príbuzným, ale všetkým naším blížnym, najmä chudobným a biednym.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí v našej farnosti prichádzajú s deťmi na sv. omše a vedú ich ku Kristovi.

Svetový deň chudobných – 17.11.2019

Pápež František nás pozval sláviť v nedeľu 17. novembra 2019 tretí Svetový deň chudobných. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali v našej farnosti zbierku Boj proti hladu, na zmiernenie chudoby vo svete. Všetkým, ktorí ste zakúpením perníkové srdiečka zbierku podporili patrí úprimné Pán Boh zaplať.

Milión detí sa modlí ruženec – 18.10.2019

V piatok 18. októbra 2019 sa aj naša farnosť zapojila do celosvetového podujatia s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Modlitbový večer sa konal v Hajnej Novej Vsi v kostole sv. Bystríka. Začali sme o 18.30 sv. omšou, po ktorej nasledovala adorácia s modlitbou sv. ruženca. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa do tejto akcie zapojili, ich rodičom za podporu a všetkým dospelým za účasť. Osobitne ďakujeme pani učiteľke Vladimíre Petrovskej, dievčatám a mamičkám zo spevokolu za krásne mariánske piesne, ktoré si na modlitbový večer pripravili.