Hodová slávnosť 2013

Urminčania si v nedeľu 29. septembra 2013 uctili svojho veľkého patróna obce, farnosti i farského kostola sv. Michala Archanjela. Tradičnú hodovú sv. omšu celebroval Mons. Ján Repiský, bývalý správca farnosti. Oslava patróna bola spojená s duchovnou obnovou, ktorá sa konala po celý týždeň vo farskom kostole na tému „Ježiš a jeho evanjelium – sú liekom pre súčasnú dobu“.