Author Archives: Ján Vančo

Sv. omša ku cti sv. Ambróza, patróna včelárov

V zasnežené sobotné ráno 7. decembra 2013 prijali do farského kostola sv. Michala v Urminciach pozvanie miestni včelári. Na sv. omši spoločne ďakovali zo tohtoročný sladký med a vyprosovali si na príhovor svojho patróna, aby ten budúci rok bol priaznivejší a úrodnejší. Duchovný správca poukázal v príhovore na patróna včelárov, významnú osobnosť kresťanských dejín, milánskeho biskupa sv. Ambróza, ktorý patril k štyrom najväčším západným cirkevným otcom. Jeho výrečnosť a múdrosť bola sladká ako med, ale i ostrá ako žihadlo. Jeho pracovitosť, skromnosť, usilovné štúdium korešpondovali s vlastnosťami usilovných, jednoduchých a pracovitých včiel. Tiež pripomenul legendu o roji včiel, ktoré pokryli tvár malého Ambróza a neublížili mu. Niektorí v tom videli znamenie, že žihadlo tohto sveta, čiže zlo a hriech mu neuškodia a on si zachová neochvejnú vieru a lásku k Bohu i ľuďom, šľachetnosť srdca a múdrosť ducha.

P1080724

Stretnutie so sv. Mikulášom

Aj napriek nepriaznivému veternému počasiu sa v piatok 6.decembra 2013 uskutočnilo vo farskom chráme stretnutie detí našej farnosti s Mikulášom. Najskôr sme ku cti sv. biskupa Mikuláša slávili sv. omšu za účastí detí, birmovancov, rodičov i starých rodičov. V homílii duchovný správca zdôraznil, že patrón detí, sv. Mikuláš, nás učí mať veľkodušné srdce, aby sme vedeli s radosťou dávať iným, to, čo sme sami zo štedrej Božej ruky prijali. Po sv. omši zavítal medzi deti Mikuláš, ktorého sprevádzali dvaja anjeli a až traja čerti. Mikuláš prítomných pozdravil a vyjadril radosť, že môže byť opäť medzi deťmi z urminskej farnosti. V príhovore pripomenul deťom príbeh o tom, aký je rozdiel medzi nebom a peklo. V tomto príbehu v pekle i v nebi ľudia sedia za stolom a majú pri sebe dlhé lyžice. V pekle boli ľudia smutní, bledí a hladní. Lyžice boli také dlhé, že nebolo možné dať si výborné jedlo do úst. V nebi mali tie isté dlhé lyžice, ale ľudia tu boli silní, šťastní a zdraví. Ako je to možné? V nebi ľudia vyriešili problém tak, že dlhými lyžicami podávali jedlo jeden druhému. Tam, kde človek myslí len na seba, začína peklo. A naopak tam, kde si ľudia pomáhajú, začína nebo. Deti potom prednášali Mikulášovi básničky, modlitby i piesne. Aj vďaka štedrým dobrodincom našej farnosti každé dieťa dostalo mikulášsky balíček sladkostí.

P1080687 P1080708

Výročie posviacky chrámu

V nedeľu 27. októbra 2013 si veriaci v Urminciach pripomenuli 80. výročie posviacky farského kostola sv. Michala Archanjela. Tento chrám postavili v rokoch 1932-1933. Architektom chrámu bol Milan M. Harminc. Slávnostná konsekrácia sa konala v nedeľu 22. októbra 1933. Na výslovnú žiadosť svetského patróna Augusta Haupt Stummera bol pozvaný na posviacku J. E. Mons. Michal Bubnič, v tom čase apoštolský administrátor Rožňavskej diecézy. Jubileum chrámu si v Urminciach pripomenuli slávnostnou bohoslužbou. Počas sv. omše spieval miestny spevokol. Po sv. omši  šikovné gazdinky pripravili malé agapé.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

Požehnanie obnovenej sochy

V nedeľu 20. októbra o 15.00 sa konalo slávnostné požehnanie prícestnej sochy Trpiaceho Krista v Horných Štitároch. Netradičnú prícestnú sochu nášho Spasiteľa dal obnoviť miestny Obecný úrad Horné Štitáre. Sochu reštauroval pán Milan Moravanský z Topoľčian. Posolstvo tejto sochy vyjadrujú výstižne slová pápeža Františka: „Ježiš so svojim krížom kráča po našich cestách a berie na seba naše obavy, problémy, utrpenia, i tie najhlbšie“.