Category Archives: Udalosti

Požehnanie obnovenej sochy

V nedeľu 20. októbra o 15.00 sa konalo slávnostné požehnanie prícestnej sochy Trpiaceho Krista v Horných Štitároch. Netradičnú prícestnú sochu nášho Spasiteľa dal obnoviť miestny Obecný úrad Horné Štitáre. Sochu reštauroval pán Milan Moravanský z Topoľčian. Posolstvo tejto sochy vyjadrujú výstižne slová pápeža Františka: „Ježiš so svojim krížom kráča po našich cestách a berie na seba naše obavy, problémy, utrpenia, i tie najhlbšie“.

  

Vďakyvzdanie

V nedeľu 13. októbra 2013 slávili veriaci vo farskom chráme sv. Michala Archanjela ďakovnú sv. omšu spolu so záhradkármi, poľnohospodármi, poľovníkmi a včelármi. Pánu Bohu spoločne poďakovali za tohtoročnú úrodu v našich záhradách, poliach, viniciach a sadoch. Vďakyvzdanie bolo spojené aj s malou výstavou plodov zeme, ktorú pripravili ženy v spolupráci so záhradkármi.

DSCF0522 DSCF0540

Hodová slávnosť 2013

Urminčania si v nedeľu 29. septembra 2013 uctili svojho veľkého patróna obce, farnosti i farského kostola sv. Michala Archanjela. Tradičnú hodovú sv. omšu celebroval Mons. Ján Repiský, bývalý správca farnosti. Oslava patróna bola spojená s duchovnou obnovou, ktorá sa konala po celý týždeň vo farskom kostole na tému „Ježiš a jeho evanjelium – sú liekom pre súčasnú dobu“.