Sv. omša za účasti športovcov – 19. jún 2015

V piatok 19. júna 2015 sme vo farskom kostole v Urminciach slávili ďakovnú sv. omšu, na ktorú prijali pozvanie naši mladí futbalisti – žiaci a dorast. Chlapci sa pod vedením svojich trénerov chceli spoločne poďakovať Pánu Bohu za úspechy, ktoré dosiahli v tomto ročníku futbalovej ligy. Dorastenci i žiaci sa stali v okrese víťazmi svojich skupín. Medzi týmito športovcami je i veľa aktívnych miništrantov. Po sv. omši bolo pripravené pre chlapcov športové podujatie na fare. Pozvanie prijali aj niektorí rodičia, tréner dorastencov Marián Kňaze, asistent trénera Marián Ronec i vedúci mužstva Vlastimil Pastírik. Chlapci si mohli súťažne zahrať nohejbal, zapojili sa dokonca otcovia i tréneri. Pre chlapcov bolo pripravené aj občerstvenie a ako bonus od rodičov dostali aj tortu. Atmosféra bola na farskom dvore vynikajúca, nikomu sa nechcelo isť ani domov. Poďakovanie za toto stretnutie patrí najmä pánovi učiteľovi a trénerovi žiakov Igorovi Chrenkovi.