Hody v Horných Štitároch – 14. jún 2015

Pred rokom sme si pripomenuli jubilejných 100 rokov od zasvätenia filiálnej obce Horné Štitáre Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V tomto roku hodová slávnosť pripadla na nedeľu 14. júna 2015. Hody boli o niečo skromnejšie ako minulý rok, ale prítomní hostia i domáci prežili nádhernú duchovnú slávnosť. Začali sme tradične o 10.15 hod. pred sochou Božského Srdca, kde sme sa pomodlili litánie a potom pod taktovkou dychovky z Nemčíc sme v sprievode kráčali ku kostolu. Počas sv. omše spieval aj domáci spevokol, ktorý vznikol len v roku 2014. Spievali nádherne, doprevádzal ich hudobník Vladimír Ďurkovič. Na organe hral a spieval organista z Horných Štitár Tibor Lacika. Sv. omša bola naozaj slnkom hodovej nedele. Po sv. omši bolo pripravené pre všetkých ešte agapé a pre dospelých pohárik vínka z farskej pivnice. Všetkým ženičkám za napečené koláčiky a prípravu občerstvenia patrí poďakovanie.