Dožinky – 25. júl 2015

Na poliach sa ukončila žatva a z posledných kláskov obilia ženičky pripravili dožinkoví veniec. V slávnostnom sprievode ho v sobotu 25. júla naši poľnohospodári priniesli na sv. omšu požehnať a na farskom dvore ho odovzdali hlavnému gazdovi, pánovi predsedovi poľnoh. družstva Zlatý klas Urmince, Ing. Štefanovi Mačákovi. Gazda sa všetkým poďakoval a prítomných pozval na oldomáš. Náš spevokol a zároveň folklórny súbor z Urminiec pripravil kultúrny program, miestni dobrovoľní hasiči pomáhali s prípravami a dohliadali na bezpečnosť počas sprievodu, poľnohospodári zasa pripravili guláš, ženy napiekli klasické domáce koláče. Tí najmenší sa mohli povoziť na koníkovi, ktorého priviedol pán Martiška. Dožinkovou slávnosťou sme si opäť uctili tradície našich otcov, ocenili sme prácu našich poľnohospodárov a predovšetkým sme ďakovali Pánu Bohu za to, že nás požehnal dobrou úrodou a že na našich stoloch nebude chýbať každodenný chlebík.