Včelárska nedeľa – 26. júl 2015

V roku 1920 bol založený Včelársky spolok pre Topoľčany a okolie. Jeho prvým predsedom sa stal prašický farár Ernest Trebatický. V tomto roku si 95. výročie založenia organizácie pripomenuli včelári v Urminciach. V nedeľu 26. júla sa konala tzv. Včelárska nedeľa. Stretnutie včelárov sme začali ráno v našom farskom chráme slávnostnou sv. omšou. Pozvanie na bohoslužbu prijali viacerí včelári z okolitých dedín i z Topoľčian. Počas sv. omše spieval domáci spevokol. Aj včelári sa aktívne zapojili do liturgie a pripravili tiež obetné dary. Lekciu prečítal súčasný predseda SZV Topoľčany Mgr. Rastislav Prochádzka, rodák z farnosti Prašice, v ktorej pôsobil v rokoch 1914-1923 kňaz E. Trebatický. V homílii sme si vypočuli príbeh od B. Ferrera s názvom Účet, ktorým bolo zdôraznené, aby sme všetci mali otvorené srdce pre vďaku voči Bohu za všetky maličkosti, drobné detaily i okamžiky, ktoré prežívame. Účet na konci života za to, čo nám Boh počas neho všetko dal, bude veľmi dlhý (slnečné svetlo a šum stromov, sneh a vietor, let vtákov a tráva, vzduch, ktorý dýchame, pohľad na hviezdy, večery a noci, úsmev detí, oči dievčat, svieža voda, ruky a nohy, červená farba rajčín, pohladenia, piesok na plážach, prvé slovo tvojho syna, olovrant na brehu jazera v horách, bozk vnúčaťa, morské vlny … ). Boh tento účet zaplatí za nás, on nás pozval na tento svet a jemu stačí povedať: Ďakujem, Bože, za všetko, čo mi v živote dávaš. Sv. omšou sa spoločne včelári poďakovali za veľké Božie požehnanie, ktoré sa im dostáva v podobe usilovných včeličiek, voňavých kvetov, nektáru, rozkvitnutých agátov a ovocných stromov, slnečníc, repky i lúčnych bylín, sladkého lesného medu …

Po sv. omši pokračoval program pre včelárov v KD v Urminciach.