82. výročie posviacky kostola – 22. október 2015

Vo štvrtok 22. októbra sme si pripomenuli 82. výročie posviacky kostola sv. Michala Archanjela v Urminciach. Farský kostol slávnostne konsekroval 22. októbra 1933 apoštolský administrátor Rožňavskej diecézy Mons. Michal Bubnič. Topoľčianske noviny o tejto udalosti uverejnili článok pod názvom Vysviacka r.k. kostola v Urminciach: (pôvodný text) V Urminciach už pekných pár rokov – vyše 10 – nekonaly sa Bohoslužby v kostole pre nebezpečnosť srútenia sa stavby a konaly sa služby Božie v lete pod šírim nebom a v zime v školskej miestnosti. Patronát kostola taktiež tamojšie obecenstvo usilovalo sa horečne, zadovážiť si nový chrám Boží. Bolo treba sdolať mnohé a mnohé prekážky až konečne usilie bolo korunované, vďaka úspešnému zakročeniu miestneho farára Fazekaša zdarom a dľa projektu architekta Milana Harminca z Bratislavy bol vystavaný nový kostol, ktorého stavbu previedla firma Ing. Adamec a Ing. Strebinger z Trenčianskych Teplic. Dňa 22. m. m. v krásny to podzimný deň, ktorý dlhý čas zostane všetkým účastníkom v pamäti, bol kostol vysvätený osv. p. Michalom Bubničom, biskupom rožňavským za četnej asistencie okolitého kňazstva. Slávnosti sa zúčastnilo obecenstvo z okolia v počte niekoľko tisíc. Novo vystavený kostol je jediným kostolom v okresi najnovšieho moderného štýlu čoho zárukou je projekt architekta Harminca, ojedinelého projektanta na Slovensku. Celý oltár je z mramoru a organ je tiež jedinečný v okresi nakoľko je na motorický pohon. Po vysviacke bol slávnostný banket za účasti 100 hostí, ktorí sotrvali v družnej zábave do neskorých večerných hodín (Vysviacka r. k. kostola v Urminciach, Topoľčianske noviny, 1. novembra 1933, č. 37-38).

Pri príležitosti výročia posviacky farského kostola sa konala slávnostná sv. omša, ktorou sme poďakovali Pánu Bohu, našim predkom a všetkým dobrodincom, ktorí v ťažkej dobe hospodárskej krízy tento chrám stavali alebo jeho stavbu finančne podporili. Výročná slávnosť posviacky povzbudzuje veriacich, aby vždy, keď im to zdravie a povinnosti umožnia, prichádzali do Božieho príbytku aj v pracovné dni. Veď naši predkovia postavili tento chrám s prianím, aby do neho s radosťou prichádzali všetci Urminčania, aby bol pre celú obec i farnosť znamením Božej prítomnosti, predsieňou neba, oázou ticha a modlitby, ozdravovňou duše, školou kresťanskej lásky, centrom duchovného života a jedinečným miestom stretnutia človeka s Bohom.