Modlitby chvál – 16. október 2015

V piatok večer po sv. omši sa konali v našej farnosti modlitby chvál. Modlitbové stretnutie pripravil pán František Kapičák spolu so svojim priateľmi z Topoľčian a Solčian. Farský chrám sa naplnil duchovnou hudbou, piesňami i modlitbami, ktorými sme chválili nášho Pána. Naše modlitby sú často len prosebné, preto nesmieme zabúdať ani na modlitbu chvál. Veriaci z Urminiec, Horných Štitár i Hajnej, ktorí prijali pozvanie do farského kostola, mohli v piatkový večer zažiť neopakovateľnú atmosféru modlitbového spoločenstva a naplniť svoje srdcia vďakou, velebou a chválou. Texty všetkých piesní boli zobrazené na plátne a tak sa všetci mohli zjednotiť v modlitbe. Komunikácia s Bohom je rovnako dôležitá ako komunikácia s ľuďmi prostredníctvom každodenných telefonátov, mailov, správ, rozhovorov. Jazykom súčasného človeka by sme mohli povedať, že duchovný mobil má k dispozícii handsfree každý, signál je všade a Boh počúva a prijíma všetky naše hovory či sms-ky. Chrámy sú akoby „vysielače“, čím som k nemu bližšie, tým je signál intenzívnejší. My sme to pocítili aj v piatok večer pri modlitbe chvál v našom chráme. Keď si zvolíme pre nás ten najvhodnejší paušál a spôsob rozhovoru s Bohom, je potrebné už len modliť sa k nemu srdcom, úprimne a s radosťou.

Našim priateľom z Topoľčian a Solčian ďakujeme a prajeme veľa radosti, nadšenia a odhodlania, aby aj iným farnostiam sprostredkovali krásne modlitbové a duchovné zážitky.