Detský spevokol v Urminciach – 6. november 2015

V piatok 6. novembra 2015 vo farskom kostole počas večernej sv. omše po prvý krát zaspieval novozaložený detský spevokol z Urminiec. Spevokol založil náš miništrant, spevák a hudobník Lukáš Viater. Do spevokolu sa prihlásilo zatiaľ 14 detí, z toho dvaja chlapci. Podobný spevokol účinkuje od minulého roku aj v Hajnej Novej Vsi pod vedením pani učiteľky Vladimíry Petrovskej. Všetkým deťom zo spevokolu prajeme veľké nadšenie pre chrámový spev a tešíme sa nové piesne, ktoré nám zaspievajú počas bohoslužieb. Pozývam Vás každý piatok na večernú sv. omšu za účasti deti do farského kostola, kde spieva náš nový detský spevokol.

Viac sa o našich spevokoloch dočítate v sekcii O FARNOSTI.