Rybnícka saxofónová kapela – 8. november 2015

Na nedeľu 8. novembra 2015 sme v spolupráci s Obecným úradom Urmince pripravili kultúrny program pod názvom Jesenné zamyslenie nad životom. Na úvod všetkých srdečne privítal starosta obce Urmince Ing. Jozef Cifra. Súčasťou programu bolo najskôr vystúpenie spevokolu z Urminiec a príhovor duchovného správcu farnosti. Potom už na pódium prišla saxofónová kapela z Rybníka, ktorú v tomto roku založil a vedie vdp. Dr. Štefan Kováč, v súčasnosti farár v Rybníku. Sedemčlenná kapela zahrala a zaspievala krásne piesne, pri ktorých si hlavne starší mohli zaspomínať na svoje detstvo a mladosť. Piesne sprevádzalo i hovorené slovo pána dekan, ktorí predniesol básne zo svojej zbierky. Publikum bolo skvelé, nielen že odmenili účinkujúcich veľkým aplauzom, ale si aj zaspievali spolu s našimi hosťami známe piesne. Dokonca po piesni Pane můj nasledoval standing ovation. Pre účinkujúcich a hostí bolo po koncerte pripravené posedenie s občerstvením. Pre návštevníkov koncertu pán starosta zasa pripravil dobre vínko, pagáče a lokše. Ešte dlho sa bude v Urminciach hovoriť o kapele z Rybníka a spomínať na chlapcov v širákoch, ktorí priniesli do našej obce dobrú náladu a úsmev.