Nedeľa Dobrého pastiera – 17. apríl 2016

Štvrtou veľkonočnou nedeľou, ktorá má prívlastok Nedeľa Dobrého pastiera, sme zakončili týždeň modlitieb za nové duchovné povolania. Počas tohto týždňa sme vyprosovali dar kňazského a rehoľného povolania najmä pre našich mladých –  chlapcov i dievčatá, aby ich srdcia boli otvorené pre Božie volania a ochotné tento hlas nasledovať. Veľa závisí od príkladu nás dospelých – kňaza i laikov, od kresťanskej výchovy v našich rodinách i od našich intenzívnych modlitieb. Prosme nášho Pána, aby si povolal do svojej vinice najmä z radov našich miništrantov, pretože oni sú najbližší spolupracovníci kňaza pri oltári. Naposledy sa konali v našej farnosti primície v roku 1969.  Bola by to radostná chvíľa, keby sa takáto významná udalosť opäť v budúcnosti v našej farnosti zopakovala. Nezabudnime preto povzbudzovať našu mládež v duchovnom a sviatostnom živote, dávajme im pozitívny príklad kdekoľvek sa s nimi stretneme – najmä doma v rodine, ale aj na ihrisku počas futbalového zápasu alebo na ulici, keď ich stretneme cestou do školy či na námestí, kde sa spolu mladí rozprávajú a bavia. Naše slová i skutky by nemali byť pre nich pohoršením, ale povzbudením v kresťanskom živote.