Púť do Svätej zeme – júl 2018

Púť do Svätej zeme sme v rámci farnosti organizovali už v roku 2013. Opäť sme túto púť naplánovali v tomto roku najmä pre tých, ktorí ešte vo Svätej zemi neboli a chceli ju navštíviť. Púť bola spojená s pobytom pri Mŕtvom mori, ktoré má blahodarné a liečivé účinky na ľudský organizmus. Púť sa konala v dňoch od 16. do 31. júla 2018. Celé dva týždne pobudnúť v biblickej krajine, krajine troch monoteistických náboženstiev je určite neopakovateľným cestovateľským zážitkom, obrovským duchovným povzbudením a veľkou školou poznávania.Svätá zem je piate evanjelium a druhá vlasť každého kresťana. Preto raz vidieť a navštíviť túto krajinu je viac ako o nej stokrát počuť.