Dožinky – 4. 8. 2018

Po skončení žatevných prác sme začali pripravovať dožinky. Tie majú v Urminciach dlhoročnú tradíciu. Dožinková slávnosť sa konala v sobotu 4. augusta 2018. Slávnostnú ďakovnú sv. omšu celebroval vdp. Peter Čiesko, administrátor farnosti Bánov. Koncelebrantmi boli vdp. Jozef Gábriš, správca farnosti Trakovice, vdp. Štefan Kováč, správca farnosti Rybník a vdp. Peter Valent, výpomocný duchovný farnosti Šaľa. Po skončení sv. omše pokračoval kultúrny program na farskom dvore. Zástupcovia poľnohospodárov slávnostne odovzdali dožinkový veniec hlavnému gazdovi – pánovi predsedovi poľnohospodárskeho družstva Zlatý klas Urmince. O dobrú náladu sa postarala hudobná skupina Širák Band, ktorú založil a vedie pán dekan Štefan Kováč. V rámci hudobného programu vystúpila aj detská folklórna skupina Mareka Uhnáka z Rybníka. Samozrejme, že nechýbal ani náš folklórny súbor Vícha.Pán Peter Chudý nám zahral na fujare a Patrícia Stopová so sestrou Ninou predviedli ukážky praskania pastierskym bičom. Pre deti bol pripravený veľký nafukovací hrad. Deti sa tiež mohli previesť na živom koníkovi. Pre všetkých prítomných – domácich i hostí – pripravili naši družstevníci výborný guláš a občerstvenie. Pani Helena Jánošíková zase napiekla super domáce koláče. Počasie nám prialo a veruže sa nikomu nechcelo odísť domov. Našim družstevníkom i všetkým dobrovoľníkom, najmä hasičom a ženičkám z Klubu žien dôchodcov patrí veľké poďakovanie za prípravu tejto slávnosti.