Púť k Pátrovi Piovi – 12. – 18. 6. 2018

V utorok 12. júna 2018 v skorých ranných hodinách sme začali našu farskú púť  do Talianska. Pri príležitosti 50. výročia smrti Pátra Pia sme sa rozhodli navštíviť jeho pôsobisko v San Giovanni Rotondo. Popritom sme našu púť rozšírili aj na ďalšie zaujímavé miesta, spojené so životom významných svätcov. Najskôr sme navštívili Padovu, kde pôsobil a je pochovaný sv. Anton Paduánsky. Potom sme sa zastavili v Lorete, v mestečku pri Jadranskom pobreží. Tam sa nachádza Sv. Dom, v ktorom podľa tradície žila Panna Mária a keď skončili v 13. st. križiacke výpravy, bol prenesený z Nazaretu do Loreta. Pokračovali sme do San Giovanni Rotondo, kde od roku 1916 až do svojej smrti v roku 1968 žil charizmatický kapucín Páter Pio. Mimo nášho plánu sme navštívili aj jaskyňu v Monte Sant Angelo, kde sa zjavil archanjel Michal, patrón našej farnosti. Zo San Giovanni Rotondo sme pokračovali do Neapolu a Pompejí. V neapolskej katedrále sme si uctili relikvie sv. Januára, v Pompejách sme navštívili Baziliku Panny Márie Ružencovej a nevynechali sme ani prehliadku pôvodného mesta, ktoré bolo zničené výbuchom sopky Vezuv v roku 79. Našou ďalšou zástavkou bol kláštor Monte Cassino, ktorý založil v roku 529 sv. Benedikt z Nursie. Posledným miestom, ktoré sme na našej púti navštívili, bolo rodisko sv. Františka – mestečko Assisi.