Púť k Božskému Srdcu – 10.6.2018

V nedeľu 10. júna 2018 sme slávili hody v Horných Štitároch. Tradične sme začali slávnosť pri soche Božského Srdca, kde sme sa pomodlili litánie. Potom sme zoradení do sprievodu vykročili ku kostolu. Sv. omšu sme slávili vonku pod rozkvitnutými lipami. Hlavným celebrantom a kazateľom bol vdp. Peter Valent, duchovný sprievodca pútnickými miestami. Počas sprievodu a sv. omše hrala dychovka z Veľkých Ripňan a spieval zbor z Horných Štitár. Po sv. omši nám gazdinky pripravili dobrôtky na malé občerstvenie. Posilnení na duchu sme sa rozišli do našich rodín k hodovému obedu. Poďakovanie patrí všetkým ochotným dobrovoľníkom za pomoc pri organizovaní slávnosti i všetkým hosťom, ktorí prijali naše pozvanie.