Hody v Horných Štitároch 30. 6. 2019

Pri príležitosti sviatku Božského Srdca sa konala v nedeľu 30. júna 2019 filiálna hodová slávnosť v Horných Štitároch. Slávnosť začala o 10.15 hod. litániami pred sochou Božského Srdca, potom sprievod pokračoval ku Kostolu Božského Srdca. Hlavným celebrantom a hodovým kazateľom bol vdp. Jozef Šafár, farár z farnosti Horné Obdokovce.