Slávnosť Corpus Christi – 20. 6. 2019

Vo štvrtok 20. júna 2019 sme slávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omša v Urminciach bola spojená s eucharistickou procesiou. Do procesie sa zapojili prvoprijímajúce i ostatné deti, birmovanci, speváci i hasiči v slávnostných uniformách.